Původem lékař, vyloučený z lékařské fakulty, získal pověst novátora v léčbě moru, ale i přes tento úspěch se později začal věnovat výhradně věštění. Věštecká sláva rodilého Francouze byla už za jeho života tak neopomenutelná, že dostal pozvání na dvůr Kateřiny Medicejské, manželky Jindřicha II., aby předpovídal budoucnost pro její rodinu. Tak se i stalo, včetně toho, že předpověděl i smrt Jindřicha II. Jeho popularita tím ještě vzrostla a jeho svědectví jsou sebrána v díle Století v podobě rýmovaných básní. V roce 1558, po úspěchu první knihy, vydal Nostradamus druhé vydání věnované francouzskému králi Jindřichu II.

Na dokument o proroctvích nejslavnějšího věštce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Čtyři nejvýznamnější naplněná proroctví

Kromě smrti Jindřicha II. předpověděl Nostradamus i svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, existenci Hitlera a mnoho dalších. Vedou se neustálé spory o to, zda byla proroctví skutečně tak jasná, nebo jejich široká možnost interpretace dovoluje použít je prakticky na jakoukoli významnou událost. V každém případě se však Nostradamovým spisům přiřklo přesné předpovídání budoucnosti.

Podívejme se na čtyři významná proroctví, která se naplnila.

"Z výšin padne zlo na velkého muže a z činu bude obviněn mrtvý nevinný". Věděli byste, koho se proroctví týká? Jedná se o vraždu Johna F. Kennedyho. Ten byl zavražděn odstřelovačem, ale podezřelý atentátník Lee Harvey Oswald nebyl nikdy usvědčen za pachatele. Navíc byl zabit dříve, než proběhl soud.

"Krev spravedlivých spáchá v Londýně vinu, Spálen bleskem třiadvacet a šest....". Předpověď velkého požáru v Londýně je jedním z nejslavnějších Nostradamových proroctví, kde číslo “dvacet tři šest“ může znamenat 66, což byl rok (1666) požáru.

"Ve dvou městech se odehrají pohromy, jaké ještě nikdo neviděl". To jsou bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki na konci druhé světové války.

"Z hlubin západní Evropy se narodí malé dítě z chudého lidu, svým jazykem svede velké vojsko." Jednalo se o Adolfa Hitlera? Učenec předpověděl vzestup i pád nejznámějšího vůdce evropské novodobé historii. Jeho chudé poměry, nástup k moci a naprosté zmanipulování lidí, které otřáslo celým světem. Země se pak musely spojit, aby se diktátora zbavily.

Určitě bychom mohli ve čtyřverších najít i taková, která budou předpovídat právě probíhající válku na Ukrajině. I zde je diktátor nerespektující světový mír a pravidla. Pravdou ale je, že četba Nostradamových proroctví a spisů může vyvolat děsivý pocit, jakým událostem, jež poznamenaly naši historii, bylo možné zabránit, kdybychom jim věnovali více pozornosti.

Zdroje:

www.history.co.uk, www.ancient-origins.net, www.msn.com