Nostradamovy předpovědi sahají až do roku 3797. Všechny své vize a předpovědi shrnul v knize Proroctví z roku 1555 a od té doby jsou hojně interpretovány astrology, kteří v nich čtou současné události. Kniha je rozdělena podle století a ke každému se váže několik desítek čtyřverší. Kniha plná poetických, ale většinou děsivých předpovědí předpovídá příchod válek, přírodních katastrof, atentátů, jaderných útoků a revolucí.

Podle internetových stránek Horoscope Annuel se z 6 338 Nostradamových proroctví většina splnila. Nostradamus byl svými současníky výstižně nazýván Prorokem zkázy, protože měl k slunečným vyhlídkám do budoucnosti daleko. Jeho próza, inspirovaná biblickými texty a vlastním traumatem z morových ran, je plná slov jako mor, hladomor, krev, smutek a oheň.

A jaký by měl být právě přicházející rok? Na to se podívejme i na tomto novém videu v angličtině.

Zdroj: Youtube

Šest znepokojivých předpovědí

Zvýšení migrace

Zvýšení migrace bude v příštím roce podle Nostradama zaviněno válkou.

Z krve a hladu větší pohroma

Sedmkrát appreste na mořskou pláž

Monech hladu, místo zabrané, zajetí.

Jedná se o překlad ze starofrancouzštiny, který naznačuje, že v roce 2022 se ve světě zvýší hlad v důsledku množících se ozbrojených konfliktů. S těmi bude souviset i vyšší pohyb obyvatelstva, s nímž bude spojená i značná ztráta na životech. Nostradamus říká, že na evropské pláže vyplave až sedmkrát více migrantů. Ti, kdo nebudou mrtví, budou uvězněni.

Konec Evropské unie

Ke konci evropského společenství by mělo podle Nostradama dojít také už brzy, jak zmiňuje v osmém čtyřverší knihy Centuria II:

Posvátné chrámy prima římský styl

Odmítnou základy goffy.

Nostradamus předpověděl i Brexit a jak se ukazuje, byl podle něj jen začátkem konce Evropské unie.

Paříž ve vojenském obležení

Další z proroctví 30. čtyřverší knihy Centuria V pro rok 2022 se týká francouzské metropole.

Všude kolem velkého města

budou vojáci ubytovaní u polí a měst.

Bližší specifikace nejsou uvedeny, ale město by podle věštby mělo zůstat několik dní zcela bez kontaktu s vnějším světem.

Smrt severokorejského vůdce

Smrt Kim Čong-una vidí Nostradamus také v příštím roce, jak popisuje ve 14. čtyřverší Centurie IV:

Náhlá smrt první osobnosti

Změní a dosadí do vlády jinou.

Kim Čong-un by se měl podle proroka stát obětí nečekané nehody a zemi by po něm měl převzít jiný člen jeho rodiny.

Začne klimatická válka

Pod opačným babylonským klimatem

Velká bude bez vylití.

Tato slova oznamují začátek klimatické války, jenž Nostradamus také vidí už v roce 2022. Jejím důvodem bude nedostatek zdrojů v jedné zemi, která tak začne útočit na země jiné, aby svým lidem zajistila obživu.

Na další dokument o roce 2022, v češtině, tentokrát od více věštců, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zemětřesení v Japonsku

K midy extrémní siccity

V hlubinách Asie řeknou zemětřesení.

Třetí čtyřverší Nostradamova Centuria III předpovídá velmi silné zemětřesení v zemi vycházejícího slunce. Dojde k němu uprostřed dne, což by sice mohlo minimalizovat lidské ztráty, ale přesto způsobit strašlivé materiální škody.

Jak se zdá, rok 2022 nebude veselý. A to jsme ještě mnohé věštby, související s asteroidy a meteorickými dešti vynechali. Nostradamus také předpovídá likvidaci dluhopisů, jež zcela přehluší kryptoměny.

Kopie zlata a stříbra nafouknuté

Které po krádeži byly vhozeny do jezera

Při zjištění, že vše je vyčerpáno a rozptýleno dluhem

Všechna skripta a dluhopisy budou vymazány."

Můžeme jen doufat, že ta veselejší proroctví jsou zapsána osudem v našich životech, a že se Nostradamovy vize ještě nenaplní.

Zdroje:

www.the-sun.com, nypost.com, www.gentside.co.uk