Letošní rok opravdu světem zamával, a přestože již pandemii koronaviru (tolik) nečelíme, světové události počínaje válkou na Ukrajině jej řadí mezi roky nezapomenutelné. Bude to lepší? Blýská se nám alespoň podle Nostradamových Proroctví na lepší časy?

Proroctví pro mnoho událostí

Nejslavnější věštec historie, astrolog Nostradamus, má na kontě velkou řadu proroctví, jež mohou být interpretována jako pravdivá. Patří k nim třeba nástup Hitlera, útoky na „dvojčata“ z 11. září 2001 i další události posledních let, včetně velké války.

Jeho čtyřverší shrnutá do sbírky Proroctví (Les Propheties) z roku 1555 sice neodkazují na konkrétní roky a jejich výklad je obtížný, přesto v nich lze nalézt vodítka, která naznačují, jak se mohou věci v blízké budoucnosti vyvíjet.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Velká válka

Nostradamus podle mnohých interpretů jeho díla údajně na rok 2023 předpověděl velkou válku. O té hovoří hlavně řádky: "sedm měsíců velká válka, lidé mrtví zlem".

Tento relativně dlouhý časový rámec sedmi měsíců může naznačovat spíše konvenční válku, nikoli armagedon a zničení světa, kterého bychom se měli bát opravdu všichni. Možná válečná hrozba poukazuje jen na probíhající konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem, který hrozí zatažením Spojených států do děsivé jaderné války.

Ostatně proč by Nostradamus nemohl hovořit o velké válce, k níž se možná skutečně schyluje, když svými prognózami se netají ani magnát a podnikatel Elon Musk. I ten prorokuje, že lidstvo konečně vstoupí na Mars. Toto datum stanovil na rok 2029. Shoduje se v tomto s Nostradamem?

Zajímavé je, že Nostradamus hovoří i o novém spojenectví dvou velmocí, které se spojí. Ve svých spisech hovoří o novém uspořádání mezi silným a slabým mužem, nebo dokonce mezi mužem a ženou v čele. Zdá se, že toto spojenectví by mělo fungovat, ale bohužel jeho dobré účinky nebudou mít dlouhého trvání.

Světová krize

Dva roky sužovala lidstvo pandemie, takže ekonomika celosvětově vplula do neklidných vod. Prudce rostoucí inflace, ceny pohonných hmot a všeobecná hospodářská vřava by se však mohly ještě zhoršovat, jak říkají i někteří ekonomičtí experti bez prorockých schopností. Nostradamus jim však dává za pravdu, když píše:

"Pšeničný bušl stoupne tak vysoko, že člověk bude jíst své bližní.“

Nejde zřejmě o kanibalismus, ale o to, že rostoucí životní náklady mohou vést ke stále větší bídě a nesnázím, s nimiž možná souvisejí i rostoucí občanské nepokoje. Vzrůstající životní náklady, neustálé poškozování životního prostředí a příjmová nerovnost mohou být dobrým důvodem. Je možné, že Nostradamova předpověď naráží i na rostoucí propast a nepřátelství mezi společenskými třídami, když říká:

"Dříve či později uvidíte velké změny, strašné hrůzy a pomsty".

Tato slova mohou naznačovat určitý druh vzpoury proti bohatým, kteří byli tradičně izolováni od hospodářských otřesů, jež trápí zbytek společnosti.

Pokoru by nám mohl hlásat i nový papež, který dle proroka nastoupí po Františkovi. Podle věštce bude papež František posledním skutečným papežem a pontifik, který nastoupí na jeho místo, vyvolá skandál.

Více informací je na videu zde:

Zdroj: Youtube

Nejen krize ekonomická       

Ekonomická a hospodářská krize budou ale podle Nostradama provázeny i krizí klimatickou.

Hladina CO2 a globální teploty stále rostou a Nostradamovo čtyřverší před touto hrozbou varuje:

Po čtyřicet let nebude vidět duha.

Čtyřicet let bude vidět každý den.

Vyschlá země bude stále vyprahlejší,

a až ji uvidí, přijdou velké záplavy.

Je možné, že zmínky o "vyprahlé" krajině a "velkých záplavách" poukazují právě na děsivé důsledky globálního oteplování.

Zkrátka a dobře, Nostradamovy spisy nabízejí pro rok 2023 opět dosti zlověstné vyhlídky. Jak by také ne, když jeho 6 338 proroctví se chýlí vždy k tomu, kdy, kde a jak dramaticky skončí náš svět. I když se údajně více než 70 % jeho proroctví dosud vyplnilo, musíme doufat, že příští rok s trojkou na konci bude šťastnější.

Zdroje: www.history.co.uk, www.timesnownews.com, www.thesun.co.uk