Na úvod je třeba uznat, že Michel de Nostredame nebyl žádný šarlatán, ale zkušený lékárník, který v rámci boje proti morové nákaze doporučoval mytí rukou, dezinfekci povrchů octem a zakrývání úst a nosu. Jako syn Židů, kteří konvertovali ke křesťanství, měl zřejmě široký rozhled v oblasti náboženství, a protože se v jeho době vyučovala na univerzitách i astrologie coby uznávaný vědecký obor, orientoval se také v tomto směru. Stejně jako řada jiných vzdělanců jeho doby, o souvztažnosti mikrokosmu s makrokosmem nepochyboval. Naopak o ni později opřel svá slavná proroctví.

Nostradamus získal pověst důvěryhodného věštce už za svého života; proslavily ho především verše, kterými předpověděl smrt Jindřicha II. Francouzského. "Mladý lev" měl podle nich probodnout oko "starého lva", jenž pak měl skonat ve strašlivých bolestech. Tři roky po zveřejnění těchto veršů byl Jindřich II. zraněn při turnaji; mladší šlechtic mu poranil oko a do rány se dostala infekce. Posledních deset dní života král prožil v krutých mukách.

Bohužel šlo zřejmě o jediné proroctví, které se dalo takto přesně spojit s jistou událostí. Nostradamova čtyřverší jsou jinak psána velmi archaickou francouzštinou proloženou latinskými a řeckými výrazy, přesmyčkami, alegoriemi i slovními hříčkami, jimž už dnes nikdo nerozumí. Jednotlivá proroctví se navíc nevážou k určitému letopočtu ani místu, takže se mohou vyplnit doslova kdykoli a kdekoli.

Když ale projdou úpravou senzacechtivých interpretů, mohou budit zdání, že opravdu budoucnost předpověděly. Například následující verše prý ohlásily vzestup Hitlera k moci a druhou světovou válku:

"Bestie zdivočelé hladem řeky překročí, proti Histeru se většina krajů postaví. Velikán bude tažen v kleci železné a německé dítě si ničeho nepovšimne."

Ačkoli nikdo neví, koho nebo co měl Nostradamus na mysli pod slovem Hister, mnozí vykladači v něm vidí Hitlerovo příjmení; v tomto přesvědčení je utvrzuje i fakt, že další slova odkazují na Německo.

S pandemií koronaviru se pak na sociálních sítích vynořily tyto řádky, doplněné interpretací v závorkách:

"Bude to rok dvojitého čísla (2020), z kterého povstane královna (koruna = latinsky "corona") a v temnotě noci rozšíří mor v zemi sedmi pahorků (Řím). Soumrak lidstva obrátí v prach, aby zničila svět."

Fanoušci teorií o brzkém konci světa však budou hořce zklamáni, protože Nostradamus výše uvedené věty nikdy nenapsal.

"Nejasné a špatné překlady, kreativní interpretace, výmysly a smyšlenky, to vše zcela mění povědomí lidí o pravém obsahu Nostradamova díla," říká americký skeptik Brian Dunning.

Nostradamova proroctví nám proto budoucnost světa nejspíš skutečně neprozradí; už jen proto, že nikdo nechápe, co jimi chtěl básník říci.