Michel de Nostredame, známý více jako Nostradamus, již před více než 450 lety tvrdil, že v roce 2023 přijde velká světová válka a i to, že bude zavražděn ruský prezident Vladimir Putin.

"Nostradamus věří, že půjde o velkou vleklou válku, trvající 25 až 29 let, po níž budou následovat menší bitvy," citoval odborník na Nostradama Bobby Shailer v roce 2021.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Světová válka bude trvat čtvrt století

"Sedm měsíců velká válka, kdy lidé zemřou kvůli zlu," napsal lékař v Century IV, quatrain 100 své knihy Proroctví ("Les Prophéties") z roku 1555. Později však své proroctví ještě upravil.

Verše se dají opět interpretovat z mnoha pohledů, dokonce i tak, že odkazují na konflikt třetí světové války pramenící z problémů na Ukrajině, které vzniknou v příštím roce. Ve čtyřverší je rovněž zmíněno i francouzské město Rouen, které by podle filozofovy předpovědi bylo v případném konfliktu v bezpečí.

Putinova smrt

Kromě velkého světového konfliktu Nostradamus předpovídá, že v příštím roce dojde i k atentátu na Vladimira Putina, což by se shodovalo i s předpovědí další uznávané vědmy, Vangelije Panděvy Gušterovové, obecně známé jako Baba Vanga. I ta tvrdila v jednom ze svých vidění, že se Putin stane „pánem světa“.

Rusko vtrhlo na Ukrajinu 24. února letošního roku, aby – dle Putinových slov - zemi "denacifikovalo". Současná ukrajinská vláda ale není fašistickou diktaturou. Volodymyr Zelenskyj se stal prezidentem v demokratických volbách, a navíc je sám Žid. V ruské invazi zahynuly tisíce nevinných lidí a několik milionů civilistů ze země uprchlo.

Mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem nikam nevedou a Putin rozhodně není připraven přistoupit na kompromisy, které by válku ukončily. Naopak, podle Nostradama se válka teprve „rozjede“.

„Zlý bude zabit…“

Nostradamovy předpovědi podléhají překladu a interpretaci, ale dá se v nich najít i to, že Putin bude zavražděn svými přívrženci.

Podle Nostradamových čtyřverší se po zahájení krvavého konfliktu Putin stává stále neoblíbenějším, a to dokonce i u svého lidu a armády. Důsledkem všeho by se podle věštce měl Putin z agresora stát obětí.

Devět let bude zlý držet říši v míru,

Pak upadne do velmi krvavé žízně:

Kvůli němu zemře velký lid bez víry a bez práva.

Zabit někým mnohem dobromyslnějším.

Zlobou a vnitřní nenávistí se akolyté...

proti králi zosnují velké spiknutí.

Tajně budou klást nepřátele jako hrozbu,

a jeho vlastní staří (přívrženci) proti nim najdou vzpouru.

O jeho předpovědi hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

V poslední době koluje po internetu a v médiích mnoho Nostradamových předpovědí, které tvrdí, že jde o invazi Vladimira Putina na Ukrajinu vedoucí ke třetí světové válce. Nejvíce jeho interprety znervózňuje Nostradamova pasáž, která zní:

Sedm měsíců velká válka,

lidé mrtví zlovůlí.

Rouen, Evreux

králi nepadnou.

Nostradamus byl obzvlášť dobrý ve vytváření předpovědí tak volných, že je nakonec někdo dokázal přiřadit k nepříliš podobné události ze skutečného světa. Jeho čtyřverší jsou často nazývána "postpředpovědi". To znamená, že často nelze odhadnout, co věštec předpovídal, než se událost stala. Ale poté, co se stane, lze snadno najít pasáž, podle které to vypadá, že to věděl od začátku.

Doufejme, že je to tak i s válkou, ke které nakonec ve světovém měřítku nedojde.

Zdroje:

www.ibtimes.com, www.soulask.com, www.iflscience.com