Objev byl náhodný

Vědci z Nizozemského onkologického institutu během své studie rakoviny prostaty použili (kromě jiných metod) skenování PSMA PET-CT, což je spojení CT s pozitronovou emisní tomografií (PET). Pacientovi vstříkli látku, která váže protein PSMA. Jeho obsah je v rakovinových buňkách zvýšený, a tak dokážou pomocí PSMA PET-CT vystopovat metastázy. Jak to souvisí s objevem nového orgánu?

Vysoký obsah PSMA mají také tkáně slinných žláz. A tak díky tomuto skenování vědci zcela náhodně objevili neznámý „orgán“ - slinné žlázy!

Skryté za chrupavkou

Takže si představte naše překvapení, když jsme je našli,“ řekl Wouter Vogel, spoluautor studie a radiační onkolog v prohlášení. V něm také uvedl, že u člověka byly dosud známé tři velké slinné žlázy: příušní, podčelistní a podjazyková. Kromě nich je ve sliznici krku a úst velké množství drobných slinných žlázek. Jak se předpokládalo, v oblasti nosohltanu za nosem má člověk jen roztroušené mikroskopické žlázky. Tento nový, bez jednoho milimetru čtyři centimetry velký orgán je skrytý za chrupavkou torus tubarius. Vědci ho proto nazvali tubární slinné žlázy. Domnívají se, že promazávají a zvlhčují horní část krku.

Nizozemský tým pod vedením Vogela k potvrzení svého objevu pořídil snímky sta pacientů, z nichž devadesát devět kvůli rakovině prostaty. Všichni nově objevené tubární slinné žlázy měli. Nález potvrdila i pitva oblasti nosohltanu u dvou těl, které darovali zemřelí, za svého života pochopitelně, pro vědecké účely. Vědci zjistili, že se objevený orgán skládá ze slizniční tkáně a kanálků, které ústí do nosohltanu.

Objev nové žlázy shrnuje následující video:

Zdroj: Youtube

A význam objevu?

Objev tubárních slinných žláz je nesmírně významný pro diagnostiku a budoucí léčbu onemocnění krku. U pacientů s rakovinou, kteří podstupují ozařování hlavy a krku, se lékaři snaží co nejvíce vyhnou slinným žlázám. Jejich poškození může člověku znepříjemnit život. „Pacienti mohou mít problémy s jídlem, polykáním nebo mluvením, což může být skutečná zátěž," říká Vogel.

Vysvětlil, že prozkoumali lékařské záznamy více než sedmi set pacientů, kteří se léčili s rakovinou krku v Univerzitním lékařském centru v Groningenu. A jelikož se o tubárních žlázách nevědělo, lékaři se při ozařování této oblasti nevyhýbali. Pacienti skutečně pociťovali vedlejší účinky, jak ukázaly záznamy. Čím víc jich podstoupili, tím více měli problémů. Objev tak může vést ke zmírnění vedlejších problémů.

Zdroje: historyofyesterday.com, www.livescience.com