Období, kterému na Sardinii dominovala civilizace Nuragů, se datuje mezi léta 1 800 a 300 př. Kr. Vynikala svou inteligencí a dobrými organizačními schopnostmi. Podle historiků dodržovali Nuragové přísně hierarchickou strukturu. Tu tvořili kmenoví vůdci, válečníci a čarodějové. Velký důraz byl kladen na symbol matky. Každý žena, která porodila, měla stejné postavení a práva jako muži. Dokládají to bronzové sošky, jež znázorňují ženu, která nese v náručí válečníka nebo množství šperků, nalezených při vykopávkách.

Obyvatelé Sardinie uctívali různé kulty. Klaněli se vodě, Slunci a Měsíci. Přírodní náboženství bylo spojováno s úrodností polí, cyklem ročních období, životem, mužskou silou a ženskou plodností.

Nuragská civilizace

Nuragové jsou známí především pro své zvláštní stavby, jež z dálky připomínají seříznutá termitiště. Ty byly budované z opracovaných kamenů, vršené bez pojiva do kruhu. Vnitřek až dvacetimetrových staveb tvořily pokoje, umístěné nad sebou. Tzv. nurag, postavený uprostřed vesnice, obýval vůdce kmene s rodinou. Někdy sloužil i jako útočiště obyvatel. Do dnešních dnů se na Sardinii dochovalo až 7 000 těchto objektů. Nejznámějším komplexem je Su Nuraxi di Barumini.

Zachovaly se také svatyně, jež měly podobu posvátných nádrží na vodu, ale také pohřebiště s horizontálními výklenky. Nebožtíci zde byli ukládání ve fetální poloze. Hrobky byly vyzdobené obrázky býčích rohů, které měly chránit spánek zesnulých, a měly se vztahovat k božské dvojici „bůh býk a bohyně matka“. V tzv. hrobce spirál jsou vytesané vlčí zuby, vybarvené červenou barvou, poprsí, falešné dveře, ale také spirály symbolizující oči. Právě podobný tvar mají na sobě také obří sochy nalezené v roce 1974.

Unikátní nález

Byl to úplně obyčejný den. Zemědělec nedaleko vesnice Cabras si nachytal pluh a začal orat. Najednou narazil na kus kamene, který nešel vytáhnout. Když odhrabal zeminu, dívala se na něj hlava s děsivě velkýma očima. Bylo jasné, že našel něco hodně starého.

Na místo byli povoláni archeologové. Během vykopávek mezi lety 1975 až 1979 bylo nalezeno pět tisíc kusů soch. Mezi nimy bylo také patnáct hlav a dvacet dva trupů. Z počtu úlomků restaurátoři odhadli, že se v zemi skrývalo kolem 44 soch. Plně šlo zrenovovat jen dvacet pět.

Sochy však nebyly identické. Našlo se šestnáct bojovníků se štíty nad hlavou, šest lukostřelců a šest postav s různorodou výbavou, jež obsahovala kompletní brnění, meče, helmy a štíty. Postavy jsou vysoké přes dva metry. Nejzajímavejší jsou jejich oči. Ty jsou tvořené ze dvou dokolaných kružnic. Když se do nich podíváte, máte pocit, že vás hypnotizují.

Podle historiků jde o unikátní nález. Datuje se do období mezi 11. a 8. stoletím př. n. l. Jde tedy o nejstarší sochy, napodobující tvar lidského těla, vytvořené na evropské půdě.

Jsou to mimozemští roboti?

Odborníci stále neví, zda sochy znázorňovaly mytologické hrdiny nebo bohy. Mnoho záhadologů si také myslí, že mohlo jít o repliky mimozemských robotů. Nasvědčují tomu nejen jejich velké oči, vysoká postava, ale také výrazný nadočnicový oblouk a nepatrná linie rtů.

Zdroj: Youtube

Nuragská civilizace zanikla asi v roce 238 př. n. l.. Po období kartágské kolonizace a po první punské válce přešla Sardinie pod římskou nadvládu. Během tohoto období ztratili obyvatelé ostrova svou jednotu. Jejich kultura se postupně smísila s dalšími, až se zcela vytratila.

Zdroj:

www.sardinie.cz, www.cs.wikipedia.org, www.extrastory.cz, www.wikijii.com