Obléhání Karlštejna: Husité použili nejzákeřnější zbraň a v hradu nastalo peklo

Karlštejn byl po obléhání husity naprosto zničen

Karlštejn byl po obléhání husity naprosto zničen

Foto: Autor: kasakphoto / Shutterstock

Karlštejn byl po obléhání husity asi nejsmrdutějším hradem široko daleko. Jeho dnešní pověst by jistě nebyla taková, jaká je, kdyby se s dnes nejslavnějším českým hradem neudála obrovská změna. Karlštejn má totiž za sebou skutečně smrdutou, až nechutnou minulost, kterou by se jistě před turisty z celého světa nechlubil.

Karlštejn byl totiž v bouřlivých husitských dobách v rukou příznivců císaře Zikmunda, tedy úhlavního nepřítele kalicha.

Zdroj: Youtube

Splašky všude, kam oko dohlédlo a nos dosáhl

Hrad Karlštejn obléhala v roce 1422 vojska pražanů, která se rozhodla vsadit na jistotu. Splašky. Smrdutá biologická zbraň dokázala splnila svůj úkol.

Karlštejn potom rozhodně nevypadal jako dnes, byl to chátrající hrad, který neměl s reprezentačním císařsko-královským sídlem nic společného. Chátral, byl polorozpadlý a nepotřebný.

Zdroj: Youtube

V roce 1422 byl však stále hodnotnou pevností, jejíž pověst ale již měla určité trhliny. Protože si Zikmund uvědomoval, že korunovační klenoty zde již nejsou v bezpečí, stihl je včas odvézt ihned po jeho korunovaci. Karlštejn totiž neměl strategicky výhodnou polohu a bylo možné jej ostřelovat z okolních kopců. To obránci věděli, takže karlštejnské podhradí vyplenili, aby viděli široko daleko. Na kopce přitom umístili dělostřelce a na okolních cestách postavili zátarasy a připravovali postavení pro palné zbraně.

Věnceslav Černý: Husité obléhají KarlštejnVěnceslav Černý: Husité obléhají KarlštejnZdroj: Věnceslav Černý / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Sázka na jistotu

A to je právě to, na co husité vsadili. Uvědomovali si dobytnost Karlštejna a věděli, že stačí být vytrvalí. Obléhání trvalo necelého půl roku, od konce května do začátku listopadu.

Karlštejn byl Harrym Jelínkem prodán ve 30. letech Američanům.

Příběh podvodníka, co prodal Karlštejn: Jelínka nedostalo za mříže ani 500 žalob

Proti Karlštejnu vytáhl Zikmund Korybutovič, jenž se měl stát českým králem, aby podle šlechty přivedl zemi zpět ke správné víře. S podivem bylo, že jej uznal dokonce i Jan Žižka za nejvyššího správce země. Proto se Korybutovič potřeboval ukázat jako vojevůdce a vytáhl na Karlštejn. K dispozici měl ale jen střelné zbraně malé ráže a krátkého dostřelu. Podcenil situaci.

Jan Žižka v čele husitského vojska, Jenský kodex z 15. stoletíJan Žižka v čele husitského vojska, Jenský kodex z 15. stoletíZdroj: Asi Janíček Zmilelý z Písku / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain

Nepomohlo ani otrávení potoka, z něhož se čerpala voda do hradní studně. Takže přišly na řadu fekálie a zkažené maso. Fekálie sem byly navezeny dokonce z Prahy v 1882 soudcích. Soudky byly metány na Karlštejn pomocí praků.

Na pomoc obleženému Karlštejnu byla v Norimberku svolána křížová výprava, její účastníci ale do bojů vůbec nezasáhli a výprava se rozpadla. Po neúspěšném obléhání uzavřely znesvářené strany roční příměří.

Luděk Marold: Bitva u Lipan – skupina táborských a sirotčích vojevůdců.Luděk Marold: Bitva u Lipan – skupina táborských a sirotčích vojevůdců.Zdroj: Luděk Marold / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Karlštejn nedobyli

Obránci se ale nevzdali a většina husitů odtáhla, a i Korybutovič odtáhl s nepořízenou. V Čechách pobyl jen rok. Od Karlštejna se vrátil do Prahy ještě před uzavřením příměří a po návratu musel řešit povstání radikálních husitů. Zkonfiskoval jim majetek a dal popravit pět radikálů, kteří se účastnili útoku na vězení Staroměstské radnice. Tím se mu povedlo oslabit svou pozici ještě víc. Z Čech ani ne po roce odešel.

Zdroj: Youtube

Umíte si představit ten zápach, všudypřítomný hmyz, teplo a vše, co ke středověké bitvě patří? Celý Karlštejn se stal obří žumpou. Budiž nám ke cti, že tuto část naší historie se nám povedlo úspěšně napravit.

Zdroje:

cs.wikipedia.org, www.novinky.cz, edu.glogster.comhusitstvi.cz