Kostra tohoto obra nebyla nalezena kompletní, ale pouhé tři úlomky. Pažní kost, holenní kost a střední část stehenní kosti objevil francouzský antropolog Georges Vacher de Lapouge v roce 1890 v sedimentu, který překrýval pohřební hrobku z doby bronzové. Kosterní pozůstatky byly datovány do neolitu a podle vědce mohly patřit jednomu z největších známých lidí. Podle kostí bylo určeno, že jedinec mohl měřit asi 3,50 m. Zvláštní je, že o údajných obřích úlomcích kostí nebyla dosud publikována žádná moderní odborná studie.

Na neskutečně obří kostru se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Obří úlomky kostí

Lapouge napsal: „Myslím, že je zbytečné poznamenávat, že tyto kosti jsou navzdory své obrovské velikosti nepopiratelně lidské. První z nich je střední část dříku stehenní kosti, dlouhá 14 cm, téměř válcovitého tvaru a obvod kosti je 16 cm. Druhým kusem je střední a horní část dříku holenní kosti. Obvod kosti je 13 cm v místě živné jamky.... délka úlomku je 26 cm. Třetí, velmi ojedinělý, byl dobrými anatomy považován za spodní část kosti pažní. Objemy kostí byly více než dvojnásobné oproti běžným kusům, kterým odpovídají. Soudě podle obvyklých intervalů anatomických bodů, zahrnují také délky téměř dvojnásobné."

Tu zimu, kdy Lapouge v jihofrancouzském regionu Occitanie kosti objevil, zde byl proto, aby prozkoumal místní pohřebiště. Vedle 40 lebek, které nalezl, však vše předčil nález obra. Mezi obvyklými lidskými ostatky se našly ostatky jedince, který mohl být skutečně nazýván obrem. Jednalo se o nejvyššího člověka, jakého známe.

Kdo vše se na kostech vystřídal?

Ostatky byly odeslány ke studiu na prestižní univerzitu v Montpellier, kde se jim věnoval profesor zoologie jménem M. Sabatier a jistý M. Delage, profesor paleontologie, po nich pak doktor Paul Louis André Kiener a další. Právě Keiner později napsal, že kosti byly oproti běžným kostem dvojnásobné. I tak se ale zdráhal napsat, že jde o obra. Jeho závěr byl takový, že jde o kosti velmi vysokého člověka, ale jeho růst byl zřejmě způsoben chorobou. Za důkaz je tedy nelze považovat.

Zvláštní je, že na stejném pravěkém pohřebišti v nedalekém Montpellier byly pak nalezeny další lebky skutečně obrovských jedinců. Spolu s lebkami byly nalezeny i další kosti gigantických rozměrů, které po pozdějším prozkoumání dle názoru vědců patřily lidské rase o výšce mezi 3 a 4,5 metry.

Je možné, že by mezi nálezy byla nějaká souvislost?

Více informací najdete i ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Ač je nález z Castelnau-le-Lez slibný v tom, že ostatky zkoumala celá řadu vědců, což jim dává na věrohodnosti, stále neexistuje jednoznačný závěr. Nikdy totiž nebyl publikován recenzovaný článek a na kosti se jaksi… zapomnělo. Vědci se nemohli shodnout na jednotném názoru ve fyziologii a také na samotných měřeních. Poslední kapkou pak bylo to, že se kosti ztratily a nikdo neví kam. Není tedy možné podrobit je analýze za použití nejmodernějších vědeckých metod. Dodnes tedy nevíme, zda obři po Zemi skutečně chodili. Každopádně na nalezišti v Montpellier byly nalezeny četné pozůstatky gigantických obřích lidí.

Zdroje:

mysteriousuniverse.org, en.wikipedia.org/wiki/Giant_of_Castelnau