Již mnoho studí bylo publikováno o tom, jak dnes již vyhynulé lidské druhy migrovaly z Afriky do Eurasie před nejméně 1,8 milionu let, v raných částech pleistocénu, kdy proběhla i poslední doba ledová. Nevědělo se však, zda lidé z Afriky odešli naráz nebo v několika vlnách.

O posledním objevu v Izraeli se dozvíte více zde:

Zdroj: Youtube

Migrace probíhala ve vlnách

Obratel byl objeven v prehistorické lokalitě 'Ubeidiya v údolí Jordánu, která je považována za druhou nejstarší archeologickou lokalitou mimo Afriku. Nacházejí se zde starověké kamenné artefakty i zvířecí kosti patřící vyhynulým druhům, jako jsou šavlozubé kočky a mamuti.

Nalezený lidský obratel je však 1,5 milionu let starým důkazem o dávných lidech v Izraeli. Autorem studie, jež obratel popisuje, je Alon Barash, izraelský paleoantropolog a anatom.

Nejstarší lidský obratel na světě

V Ubeidiyi byly první kosterní nálezy zjištěny již v roce 1966, ale až později se ukázalo, že tento obratel pochází ze spodní části zad hominina. Vědci porovnali obratel s obratli řady zvířat - například medvědů, hyen, hrochů, nosorožců, koní, goril a šimpanzů -, která kdysi žila v této oblasti. To jen potvrdilo jejich domněnku že kost pochází z vyhynulého druhu člověka. Z dalších vlastností nakonec došli vědci k závěru, že se jedná o obratel 6 až 12letého dítěte, které v době své smrti měřilo asi 155 cm a vážilo 45 až 50 kg, což odpovídá dnešnímu 11 až 15letému člověku. Dítě tedy bylo o hlavu a ramena vyšší než jeho moderní vrstevníci.

Gruzínské nálezy

Zhruba 1,8 milionu let staré lidské fosilie byly již dříve objeveny v gruzínském Dmanisi. Ty poukázaly na homininy s malým tělem, vysoké 145 až 166 cm a vážící 40 až 50 kg. Nový izraelský nálet však dokládá, že dospělý jedinec z této oblasti a doby mohl měřit až 198 cm a vážit 100 kg.

"Hominini z Dmanisi jsou malí tělesnou velikostí - na nejmenším konci variability dnešních lidských populací," uvedl Hawks. "Tento nový obratel naznačuje velkou tělesnou velikost, podobně jako u některých jedinců pozorovaných v Africe přibližně ve stejné době."

Díky porovnání obou nálezů je jasně, že fosilie staré 1,8 milionu let, které byly dříve nalezeny v Dmanisi, a fosilie stará 1,5 milionu let v Ubeidiya patřily dvěma různým druhům homininů. Z toho můžeme dojít k závěru, že lidé z Afriky migrovali ve dvou raně pleistocenních migračních vlnách.

Odpůrci teorie o migraci

"Ve skutečnosti se jedná o velikost velmi velkých jedinců, jako jsou neandrtálci nebo gorily. Mít pětileté dítě stejně velké jako dospělá gorila je prostě divoké," uvedl Marc Meyer, paleoantropolog z výzkumného centra v Kalifornii. Pokud podle něj tento obratel skutečně patří pravěkému člověku, pak může fosilie pocházet z jedince s nějakou zdravotní poruchou. Pak by se ale výsledky studie nedaly zobecnit, stejně jako je těžké založit tvrzení o vícenásobném rozptýlení člověka z Afriky převážně na tomto exempláři.

Zdroj: Youtube

Homininé byli velmi odišní

Další rozdíly mezi exempláři z Dmanisi a Ubeidiya naznačují, že patřily k různým lidským skupinám. Lišily se jejich nástroje a dokonce se obecně lišilo i klima v obou oblastech, což mohlo mít vliv i na naše předky. V Gruzii bylo klima sušší, se savanovým prostředím, zatímco v Izraeli teplejší a vlhčí, s lesními porosty. Vědci si tak na základě těchto lokalit mohli představit scénář, v němž odlišné lidské druhy obývaly různá stanoviště a vyráběly různé nástroje.

Další vykopávky nám snad dají více stop k jednoznačnému závěru.

Zdroje:

www.livescience.com/ancient-human-vertebra-found-israel, www.israel21c.org, www.jns.org