Vedle běžného turistického okruhu, který vede kolem zámeckého rybníku a minaretu, se nachází dnes již zapomenutá část parku. Zahrada, vytvořená v letech 1791–1799 zednáři, nabízela různé obrazce, od kosočtverců po osmicípé hvězdy, které se sbíhaly u tzv. Slunečního chrámu. Stromy a aleje, které vytvářely tyto obrazce, vzbuzují zájem zahradníků, architektů i návštěvníků, kteří mají nyní opět možnost procházet se touto historickou krajinou a s trochou fantazie vidět konstrukci zahrady tak, jak ji stvořili zednáři. Zejména jednou za rok, když kvetou jírovce…

Zednářská zahrada byla oku skryta

V samém srdci parku, v nenápadném lesíku mimo hlavní turistické trasy, se skrývá tajemná zednářská zahrada. Zednáři, působící ve zdejším kraji již od dob Václava IV., zde v letech 1791 až 1799 vytvořili unikátní zahradní areál s různorodými obrazci. Trojúhelníky, kosočtverce, a dokonce i osmicípé hvězdy, všechny tyto symboly byly tvořeny stromy, pěšinkami a palouky, sloužícími k meditaci. Až letecký pohled je odkryl v plné kráse.

Symbolika částí parku

Místní zahradníci nedávno objevili tuto zednářskou zahradu díky leteckým snímkům a porovnání s původními plány parku. Stromy v lese totiž tvoří přesné obrazce, jak byly nakresleny před dvěma sty lety. Obrazce, jako jsou kruhy, kosočtverce a mnohoúhelníky, mají každý svou symboliku, což dodává zahradě zvláštní atmosféru. Jaký příběh se ale za těmito obrazci skrývá?

Zachráněná zahrada

Historie zednářské zahrady byla na pokraji zapomnění, když v roce 1805 došlo k jejímu zrušení kvůli udržení dobré pověsti katolické církve. Avšak odvážný zahradník se postaral o její zachování, jelikož vysadil stromy tak, aby vytvořily obvod původní zednářské zahrady, což umožnilo přežití ducha mystických zednářů a symbolů až do současné doby.

„Je to vzkaz předků, který nám napsaly stromy,“ říká zahradní architekt Přemysl Krejčiřík. „V roce 1805 měl někdo za úkol zrušit park a potom za padesát let byl někdo natolik uvědomělý, že tady stromy vysadil tak, aby symboly zahrady mohli jeho pokračovatelé najít.“

Doba, kdy kvetou kaštany

Zednářská zahrada v Lednici se jednou do roka zcela spontánně vynořuje na povrch. Během kvetení jírovců, které jsou záměrně vysazeny na klíčových místech, se obrazce zednářů stávají zřetelnými. Dříve však cestičky lemovaly černé topoly. Tato zvláštní chvíle přilákala pozornost zahradníků i veřejnosti, která má jednou za rok možnost vstoupit do tajemné zednářské zahrady.

A my se podívejme na video o lednicko-valtickém areálu:

Zdroj: Youtube

Zednářská zahrada, jak byla část parku „pokřtěna“ až v novověku, v Lednici představuje nejen symboliku minulosti, ale také vzkaz předků, který vyprávějí stromy. Průvodcovské služby v parku nabízejí možnost prohloubení znalostí o této mystické zahradě a o svobodném zednářství, které je spojeno s řadou mýtů a tajemství.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, www.tajemnamista.cz, www.poznatsvet.cz, www.kudyznudy.cz