Ač výdutě a vlastně i krasové jeskyně vznikají na mnoha místech, tyto propadliny jsou zcela jiné. Propadlina se může vytvořit v místě, kde v podzemí vznikne dostatečné množství vápence. Propadliny mohou být hluboké jen několik metrů až po 100 metrů, kdy pak mohou pohltit auta i domy, vše v okolí. Propadlina pak může vzniknout i přes horní část podzemní jeskyně, čímž vznikne zával, který může sloužit jako vchod do hlubší jeskyně. Přestože se jeskyně mohou nacházet kdekoli, jen velmi málo jich bylo prozkoumáno.

A pak jsou tu tajemné černé díry, lokalizované především na Sibiř, ale nejen tam.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mystická záhada obřích děr

Téměř všechny světové víry věří, že kdesi existuje podzemní říše a stejně tak má každé náboženství svůj vlastní jedinečný popis světa „tam dole“. Obyvatelstvo podzemní říše se skládá z mistrů a těch, kteří přicházejí po smrti. Toto mystické tvrzení je ale na hony vzdáleno tvrzením vědeckým. I přesto se však díry objevují, aniž bychom měli vysvětlení. Místo toho se objevuje i názor, že se lidé vynořují z podzemí jako stíny nebo duchové. A co je nejvíce záhadné, že tuto teorii podporuje i názor, že mistři a někdy i naše lidské duše mají některé zvláštní znalosti o minulosti, a dokonce i o budoucnosti. Pokud se k nim budeme chovat tak, jak je nutné, mohli bychom se jejich tajemství dozvědět.

Jsou díry cestou k poznání?

Původně byly tyto obří díry objeveny ve třech ruských oblastech: Rjazaňské, Kalužské a Krasnojarské oblasti, daleko od všeho a téměř bez možnosti přístupové cesty. Z jedné takové díry mezi Aralským a Kaspickým mořem na Sibiři byly slyšitelné lidské nářky. Jejich záznam byl dokonce předán Sovětské akademii věd k dalšímu studiu, ale záznamy o nich se ztratily.

Další taková díra se nacházela v mystickém místě Šambala pod Himálajemi, jíž obývají četní svatí muži. Expedice do Šambaly byly údajně plánovány německými jednotkami SS už v době Třetí říše, ale byly v přísném utajení. Po nástupu Adolfa Hitlera do čela Třetí říše pak byla teorie o duté Zemi zveřejněna a existují doklady o tom, že SS měla dokonce speciální organizaci pro shromažďování mystických poznatků od tajných společností, které v té době v Německu existovaly. Expedice do Šambaly se vydala na cestu v roce 193, ale nepodařilo se jí najít vstup do podzemní říše. I přesto se však vrátila s několika tibetskými texty, které dokazují, že se v Tibetu nacházela. A od té doby se tyto teorie objevují opakovaně. Jedním z velkých stoupenců této teorie je Vladimír Chlopkov.

Vladimír Chlopkov a další zvláštní díry

Chlopkov je přesvědčen, že nějací rozumní tvorové pod povrchem existují a dokonce tvrdí, že objevil inteligenci v hloubce 200 kilometrů pod povrchem. Dokonce sám později lokalizoval na povrchu planety mnoho míst, kde se inteligence s největší pravděpodobností nacházela.

Jedním z těchto míst je oblast nedaleko Moskvy, ve městě Zelenograd, kde byla objevena hluboká trhlina, kolem níž se objevuje biologické pole, jež pomalu pohlcuje celé město. Podle Chlopkova pole četlo informace z paměti lidí.

A takových míst se nachází na Zemi mnohem víc. Jsou skutečně vstupem do jiných světů? Dalším místem je třeba jeskyně Kaškalakskaja v Kuzněckém Alatau, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Ty byly zkoumány aposuzovány odborníky, až byla na místě nakonec nalezena obrovská, dokonale kulovitá díra, kterou místní lidé ohradili a stala se místní atrakcí. Její existenci neumí nikdo vysvětlit, nebyla vyhloubena bagrem ani lidmi, uvnitř je neobvykle hladká a svislá a na jejím dně je trocha vody. Konspirační teoretici považují tuto díru za důsledek činnosti UFO, i když se žádný důkaz nenašel.

Na další video se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

A konečně i v Rjazaňské oblasti se před deseti lety stalo něco podobného a na zemi se objevila mohutná kráterovitá díra poblíž osady Sasovo. Vypadala jako obdobné úkazy v ruské Rostovské a Tulské oblasti. I když se místní pokoušeli díry zakrýt, nikdy se jim to nepodařilo.

Záhada neobjasněna

Je možné, že díry vznikají proto, že zemina je nasáta do vápencové jeskyně, ale nikdo neví, proč jsou boky jam zcela hladké a rovné. Některé, v téže oblasti, jsou navíc propojeny tunely dostatečně velkými na to, aby se do nich vešel vzpřímený člověk průměrné výšky. Všechny díry v Rusku jsou však stále záhadou a nikomu se nepodařilo jejich účel ani vznik objasnit.

Obdobně tomu je i v zatím nejmladší díře, která vznikla v Guatemale, kde si 330 metrů hluboká propadlina vyžádala evakuaci téměř 1 000 lidí v Guatemala City. Propadlinu způsobily vytrvalé deště, ale faktem je, že existují četná svědectví, že se z nitra díry ozývaly hlasité zvuky a vibrace, které otřásaly okolní půdou, a byl odtud cítit příšerný zápach.

O tajemných propadlinách pojednává i tento dokument BBC:

Zdroj: Youtube

Jako přijatelné řešení se nabízí to, že záhadné propadliny jsou vstupem do dolů, a to jak přírodních, tak uměle vytvořených. Co potom v těchto propadlinách žije? A je zde vůbec život anebo je zde život, který dosud neznáme? Na odpovědi na tyto otázky si musíme ještě počkat.

Zdroje:

content.time.com, www.nbcnews.com, weather.com, alienradar.net