Není lehké určit, kdy přesně začali lidé pomůcky vyrábět. Řezné stopy byly objeveny na zvířecích kostech starých 3,4 milionů let. V té době se Afrikou potuloval Australopithecus afarensis, známý jako Lucy.

Mezi nejstarší nalezené nástroje patří oldowanské kamenné náčiní z Etiopie staré asi 2,6 milionu let. Asi před 1,76 miliony lety již vznikaly škrabky, kráječe a vypichovadla. Objevují se i první propracované ruční sekery z pazourku a křemence. Jak lidská evoluce postupovala, začaly se vyrábět rafinovanější pomůcky z kostí. Před 50 tisíci lety již naši předci používali háčky na ryby, knoflíky a jehly.

Španělské obří sekery

To, že lidský druh bavilo své nástroje zdokonalovat, dokazuje archeologické naleziště Porto Maior v Galicii na severozápadě Španělska, kde byla objevena výjimečně vysoká hustota obřích ručních seker z doby před 200 000 až 300 000 lety.

Nalezené náčiní se vyznačuje specifickým způsobem opracování, známým jako Acheulean, který se častěji objevuje v Africe a na Středním východě než v Evropě. I přesto, že se podobné sekery již v jihozápadní Evropě našly, nikde se nevyskytovaly v tak velkém množství jako v Porto Maior. Zde bylo vykopáno 159 nástrojů o celkové hmotnosti 118 kilogramů.

Sekery jsou v průměru 18 cm dlouhé. Největší z nich měla délku 27 cm. Jsou tak dvakrát větší než většina podobných pomůcek té doby. Nález potvrzuje překrývání časových rámců výrazně odlišných kultur kamenných nástrojů na kontinentu. „Objev nám ukazuje, že dávné populace měly sice různý geografický původ, ale po dlouhou dobu žily ve stejných oblastech vedle sebe," říká výzkumník z Lamont-Doherty a vyučující profesor na Rutgers University Dr. Chris Lepre.

Sekera na obří zvířata

Vědce samozřejmě zajímalo, k čemu sekery sloužily. Laboratorní analýzy naznačují, že byly používány ke zpracování tvrdých materiálů, jako je dřevo a kosti. Pravděpodobně se s nimi rozřezávala i větší ulovená zvířata. Přestože jsou masivnější, podle odborníků je používali neandrtálci nebo lidé druhu Homo sapiens, žádní obři.

Zdroj: Youtube

Nyní archeologové spekulují, jakým způsobem se nástroje v Evropě objevily. „Pochybujeme o tom, že by zde došlo ke znovuobjevení Acheulianské technologie. Ta by musela přijít až mnohem později, co byla vyvinuta v Africe za daného enviromentálního a kulturního kontextu," vysvětluje Lepre. „Sekery z Porto Maior jsou podle nás důkazem několikanásobné migrace obyvatel přes Středozemní moře."

Zdroj:

www.dailymail.co.uk, www.theconversation.com, www.neveda.cz