Rybáři v severní Kambodži ulovili v řece Mekong vzácného obřího sladkovodního rejnoka. Tento úlovek připomíná jedinečné vodní ekosystémy, které jsou ohroženy neuváženým rozvojem vodních elektráren na řece. Po ulovení kontaktovali rybáři projekt Wonders of the Mekong, který je financován z prostředků USAID, aby zdokumentovali úlovek a pomohli ho vrátit zpět do divoké přírody.

Zdroj: Youtube

V hlubinách se skrývající obr

Tento obrovský druh rejnoka, známý také pod latinským názvem Urogymnus polylepis, se občas objevuje v Mekongu. K vidění je ale jen vzácně. Zdržuje se totiž na dně řek. Zeb Hogan, rybí biolog z University of Nevada a vedoucí projektu Wonders of the Mekong, prohlásil, že rejnok je známkou neobvykle plodného a ekologicky důležitého úseku Mekongu kolem Stung Treng, který se „stává posledním útočištěm mnoha druhů ikonických vodních megafaun,“ včetně sladkovodních delfínů, měkkýšů, želv a parmy obrovské.

Expedice do hlubin Mekongu

Charakteristickým rysem tohoto úseku řeky Mekong jsou její hloubky. V některých místech je řeka až 80 metrů hluboká. Právě tato místa byla středem nedávno dokončené expedice projektu Wonders of the Mekong. Expedice, která je společným úsilím Kambodžské správy rybolovu, University of Nevada, Reno a dalších partnerů, přinesla řadu objevů, včetně prvního videa migrujících ryb pohybujících se jedním z těchto úseků, 75 metrů pod hladinou.

Lovci z hlubin

Skrytí a téměř nemožní ke změření, rejnoci jsou běžně plaší a jejich hnědé až šedé zbarvení jim poskytuje silné krytí. Jsou to vynikající lovci číhající na svou kořist na dně, kde snadno splynou s okolím. Jejich kořistí jsou obvykle škeble a krabi, které rejnok detekuje pomocí senzorů umístěných kolem úst, schopných cítit elektrické pole zvířete.

Nebezpeční tvorové

Rejnoci, obývající říční systémy v Thajsku, Kambodži, Malajsii a Indonésii, jsou symboly těchto vod. Jsou také značně nebezpeční. Dlouhý protáhlý ocas rejnoka zakončený ostrým ostnem může snadno proniknout lidskou kůží a kostí. Pokud rejnok svou oběť bodne, často do ní vpraví také toxiny.

Záchrana obřích rejnoků

V horní části kambodžského úseku řeky Mekong existuje neprobádaná, ale relativně zdravá populace těchto rejnoků. Jeden z nich byl chycen a změřen, aby byl poté znovu puštěn zpět do řeky. Projekt Mekong River Wonder ve spolupráci s Institutem pro výzkum a rozvoj vnitrozemského rybolovu (IFREDI) se o obrovského sladkovodního rejnoka, kterého rybáři chytili 22. května 2022, postaral a získal cenná data pro výzkum. Byl to již druhý obří rejnok, který byl do řeky vrácen zpět.

Co je v sázce?

Úlovek vzácného obřího sladkovodního rejnoka objasňuje, co je v sázce. Zrychlující se tempo rozvoje a výstavby přehrad spolu s dopady globální klimatické změny by mohly ohrozit „životodárnou“ podstatu pevninské jihovýchodní Asie. Bez rozhodného úsilí, by řeka mohla postupně ztratit svou funkčnost a tím už nepodporovat obrovskou diverzitu divočiny a miliony lidí, kteří na ní závisí.

Zdroje: thediplomat.com, nbcnews.com, nytimes.com