Ve snaze povzbudit národní hrdost museli být čeští literární hrdinové v době obrození líčeni jako ryze kladné a mravně bezúhonné bytosti. Už Karel Hynek Mácha si to se svým Májem dost zavařil, když si zvolil téma otcovraždy. A co teprve kdyby někdo rozšifroval jeho deníky...

Sexuální témata se do krásné české literatury zkrátka nehodily. Karel Jaroslav Obrátil (1866-1945) byl ale fascinován právě tím, co cenzurou nikdy nemohlo projít. Léta si zapisoval lidové popěvky, říkanky, hádanky a vtipy, které otevřeným až oplzlým způsobem pojednávaly o intimních momentech obyčejného života, a doplnil je košatým slovníkem vulgarismů. Pokud chce někdo tvrdit, že v dřívějších dobách byla mládež slušná a nezkažená, po přečtení Obrátilovy sbírky změní názor.

Jedna ze slušnějších hádanek zaznamenaných Obrátilem zní: "Proč kyše těsto pekařovi spíš než kuchařce? - Protože pekař zadělává těsto s vécama, kuchařka bez vajec."

To je ovšem ještě slabá káva. Obrátil popsal, jak se na moravských vesnicích obecně tolerovala dětská masturbace, ačkoli oficiální doktrína měšťanů podobné praktiky zakazovala. Výjimkou nebyly ani homosexuální hrátky mezi dospívajícími chlapci. Děvčata se začínala otáčet po starších galánech už v 8. třídě. Když pak dívka dorostla do věku na vdávání, kradli se k ní jinoši oknem a dotírali, přičemž si každý mohl trochu "sáhnout". Její vyvolený pak u ní mohl strávit celou noc, ačkoli ještě nebyli svoji.

Sám Karel Jaroslav Obrátil nebyl žádný sprostý zvrhlík, ale ředitel školy v Uherském Hradišti. Kvůli jeho zápalu pro obhroublou lidovou slovesnost s ním však inspektoři vedli disciplinární řízení, po kterém se v roce 1926 přestěhoval do Prahy. Jeho stěžejní dílo Kryptadia (Tajnosti) bylo původně vydáváno jen v sešitech určených úzké skupině předplatitelů, teprve v letech 1999-2000 se dočkalo vydání knižního.

Obrátil zemřel na samém sklonku 2. světové války, kdy ho gestapo zatklo pro jeho antifašistické postoje a utlouklo ho k smrti v pražské věznici na Pankráci.