Ve vesmíru je černá díra temná oblast bez návratu. V oceánu se nenacházejí černé díry v technickém slova smyslu. Nicméně v průběhu let vědci pozorovali mohutné oceánské víry, což jsou obrovské vodní víry dostatečně silné na to, aby pohltily vše, co jim přijde do cesty. Zní vám to povědomě? Tahle děsivá podobnost je důvodem, proč řada odborníků přirovnává tyto víry právě k černým dírám.

Dopravní linka

Největší z oceánských vírů mohou podle Science Daily dosahovat průměru až 150 kilometrů. Kromě jiného fungují i jako jakási dopravní linka pro předměty a podmořský život.

Jde o to, že ve vírech se zachytí spousta předmětů jako plast nebo ropa, ale také mnoho organismů, tedy plankton. Navíc tyhle víry mohou do sebe absorbovat i teplo a rozpuštěný oxid uhličitý. A právě z tohoto důvodu někteří vědci věří, že by oceánské víry mohly zmírnit některé negativní dopady změny klimatu.

Zdroj: Youtube

Ne jedna, ale více černých děr

Teď se přesuňme nedaleko jižního cípu Afriky, kde dva výzkumníci George Haller, profesor nelineární dynamiky na ETH Zurich, a Francisco Beron-Vera, profesor oceánografie na University of Miami, objevili skupinu sedmi velkých oceánských vírů, které pojmenovali prstence Agulhas. Tyto víry dokázaly po celý rok přepravovat naprosto stejné množství vodní plochy, což přispělo k potvrzení existence koherentních, vodu přenášejících vírů.

A právě objev Hallera a Benon-Vera a nově vytvořené matematické vzorce vedly k objevu dalšího víru typu černé díry. Profesorka z univerzity v Miami, Josefina Olascoaga tuto metodu vyzkoušela a objevila nečekaný vír přímo v Mexickém zálivu.

Bič na oteplování?

Jak už jsme zmínili, někteří odborníci se domnívají, že by tyto velké víry v oceánu mohly pomoci v boji proti dopadům oteplování klimatu. Tahle teorie zpočátku vypadala jako bláznivý nápad, ale díky výzkumům Hallera a Beron-Very už mají vědci lepší představu, jak tyto víry skutečně fungují.

Podle klimatické zpravodajské agentury Yale Climate Connections právě jedinečná schopnost vírů přenášet teplo, uhlík a energii přes oceán je přesně to, co by pomohlo k regulaci klimatu.
Na základě předpokladů by víry v jižním oceánu měly hrát zásadní roli při schopnosti oceánu absorbovat teplo a uhlík.

Recept na vzestup hladiny moře

Tahle myšlenka má, jak se zdá, dobrý základ. Studie, kterou publikoval vědecký magazín Science Advances vysvětluje, jak různé klimatické modely předpovídaly účinky velkých vírů na tající ledové šelfy, což jsou obrovské ledové kry. Podle projekcí se zdá, že víry by mohly buď zpomalit vzestup hladiny moře, nebo jej ztížit. Vše záleží na tom, zda udrží teplou vodu dál od ledu nebo ji spíš budou hnát k němu.

Zdroje: thegeographyteacher.com, www.greenmatters.com, www.dailymail.co.uk