Informace o metanu, coby super nebezpečném plynu, jsou šokující. Před pár dny uvedené výsledky měření Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) totiž ukazují, že metan, jeden z nejsilnějších skleníkových plynů, roste rychleji než kdykoli v historii. Nejvíce metanu přitom uniká jen ze šesti zemí: Turkmenistánu, Ruska, Spojených států, Íránu, Kazachstánu a Alžírska.

Metanové klatráty, což jsou molekuly tvořené vodou a metanem, pracují. Občas se stane, že se odlomí z kontinentálních šelfů. Následkem toho dojde k erupci metanu, která vystřelí do atmosféry obrovské množství skleníkového plynu. Nebylo by to poprvé, co k takové události došlo - na konci permu a mezi paleocénem a eocénem tak docházelo k vymírání již v prehistorii.

Na to, co by se stalo, kdyby Země uvolnila všechen metan, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Stále sílící hrozba skleníkového efetu

Nesmírně znepokojující je, že podle zprávy NOAA stoupla v loňském roce hladina metanu o 17 částic na miliardu (ppb), což představuje největší meziroční nárůst od roku 1983, kdy vědci začali zaznamenávat jeho množství v atmosféře. Již o rok dříve, tedy 2022, byly výsledky velmi znepokojivé, protože tehdy hladina metanu vzrostla o 15,3 ppb. Množství tohoto plynu se tedy neuvěřitelnou rychlostí zvyšuje, takže je potřeba začít jednat.

Jedním ze způsobů, jak s problémem bojovat, je pak snížení emisí metanu. Jedině tak bude možné zmírnit dopady změny klimatu v blízké budoucnosti a rychle snížili rychlost oteplování.

Přijde Armagedon?

Z katastrofických filmů známe mnohé prognózy toho, jak děsivě by lidstvo mohlo skončit. Metanová katastrofa je ale již v běhu, takže filmy jako Armageddon nebo Den poté by se mohly naplnit. Na Zemi může spadnout meteorit, může ji spálit Slunce nebo pohltit oceán.

Bohužel hrozba metanu je velmi reálná.

Nebezpečný metan zůstává v atmosféře asi 12 let, což je například s oxidem uhličitým velmi pozitivní. Jenže v globálním oteplování hraje metan naprosto klíčovou roli, protože jeho působení v atmosféře je velmi silné, díky čemuž může i za relativně krátkou dobu způsobit velkou spoušť. V nejkrajnějším případě i vymírání.

Vymření obecně je definováno katastrofa, která má za následek vyhynutí většiny druhů na planetě. Nemusí to být jen vymírání druhů anebo sterilizace živých organismů. Jedná se o proces, který je později identifikovatelný při zkoumání usazování a chemického složení hornin, fosilních záznamů, a to nejen na Zemi, ale i na jiných planetách. A právě metan již pracovat začal, a to daleko dříve, než jsme si to začali připouštět.

Jedním z prvních kroků, jak ovlivnit naše emise, je jejich snížení. To by mohlo pomoci zpomalit oteplování, kterého jsme aktuálně svědky.

Nejen metan, ale!

K vymírání nepřispívají jen emise, ale také dlouhodobé zvyšování nebo snižování mořské hladiny. Nebezpečný je zejména její pokles, který je provázen vymíráním mořských druhů. A protože vše je propojeno, spolu s ním by došlo i k narušení suchozemského ekosystému.

Naše modrá planeta je tedy velmi zranitelná, což bychom si měli uvědomit. A většina těchto procesů začíná právě v oceánech. Chemická nerovnováha v moři způsobuje vymírání, jež je dlouhou řetězovou reakcí.

Zdroje:

gizmodo.com, www.thoughtco.com, techsvet.cz