www.snopes.com, www.newsweek.com, www.thesun.co.uk

Kvůli tomuto předmětu se strhl v médiích velký poprask, i když se později ukázalo, že dotyčný předmět ve skutečnosti není iPhone, ale malá modlitební knížka, běžně známá jako "kniha hodin". Podobnost předmětu s moderním chytrým telefonem je pravděpodobně důsledkem pareidolie, což je tendence lidského mozku rozpoznávat známé vzory v náhodných předmětech.

Média vzhůru nohama

Navzdory vyvrácení teorie o cestování v čase obraz vyvolal diskusi o roli technologií v našich životech a o tom, jak mohou změnit naše vnímání historie. Srovnání zdánlivě moderního předmětu na starém obraze zdůrazňuje, jak je naše chápání minulosti ovlivněno našimi vlastními zkušenostmi a znalostmi.

Interpretace

Kromě toho je "Očekávaná žena" sama o sobě zajímavým uměleckým dílem, které odráží společenské normy a očekávání doby, v níž byla vytvořena. Obraz zobrazuje mladou ženu čekající na svého snoubence nebo manžela, což symbolizuje tradiční genderové role a očekávání žen jako pečovatelek a hospodyň. Žena je oblečena do módního oděvu, ale její postoj a chování naznačují smysl pro povinnost a poslušnost.

Malíř Waldmüller, autor obrazu, byl známý svými realistickými zobrazeními každodenního života a "Očekávající (či čekající) žena" není výjimkou. Obraz umožňuje nahlédnout do společenského a kulturního kontextu Rakouska 19. století, zejména pokud jde o genderové role.

Peter Ruseel a jeho tweet

Na obraz upozornil v médiích svým Tweetem umělecký blogger Peter Russell. Obraz od rakouského malíře Ferdinanda Georga Waldmüllera byl namalován mezi lety 1850 a 1860 a Russell a jeho partnerka jej objevili při návštěvě Neue Pinakothek v Mnichově.

Na obraze z období biedermeieru mladá žena jako by byla zabrána do svých sociálních sítí. Kráčí s telefonem a hlavou skloněnou po prašné cestě a vůbec nevnímá své okolí, a proto netuší, že za další zatáčkou na ni čeká klečící mladík s kyticí růží v ruce. Její chování velmi připomíná to, s čím se denně setkáváme na ulicích a všude kolem nás.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nakonec však bylo skutečné tajemství obrazu objasněno, když se ukázalo, že si dívka nehraje se svým novým iPhonem, ale je na cestě do kostela s modlitební knížkou v ruce," vysvětluje Gerald Weinpolter, jednatel umělecké agentury.

Není to poprvé, kdy se některý předmět v uměleckém díle jeví našim moderním očím, jako by ho tam mohl umístit pouze cestovatel v čase.

Na sociálních médiích obraz vzbudil četné diskuse, například o tom, že žena právě používá nějakou seznamovací aplikaci. Závěrem lze říci, že ačkoli výskyt iPhonu na obraze Čekající žena upoutal pozornost veřejnosti, je důležité přistupovat k obrazu v jeho historickém a kulturním kontextu.

Díky tomu můžeme hlouběji porozumět společenským normám a hodnotám té doby, stejně jako roli umění při odrážení a utváření společenských postojů.