Oční linky u starověkých Egypťanů byly něčím mnohem víc, než jen způsobem, jak zvýraznit svou krásnou tvář.

V Egyptě si oční linky malovali i muži

Jak je známo, staří Egypťané používali poměrně výrazné líčení. Bylo to pro ně typickým vyjádřením toho, kdo jsou. Navíc to bylo krásné. Výrazné oční linky totiž dodávaly na důrazu jejich tváře a díky nim se tento národ všem vepsal do paměti. Kdo by si nepamatoval krásnou Kleopatru, kdyby sama nenosila výrazné oční linky?

Ovšem estetika skutečně nebyla jediné, proč si Egypťané své linky malovali. A to dokonce i muži. 

Aby se Egypťané mohli namalovat, bylo třeba si svou kosmetiku nejprve vyrobit. K tomu jim stačil obyčejný hmoždíř. V něm se povětšinou rozemlel malachit na co nejjemnější prášek. Do něj se pak přidal vhodný tuk a také olovo.

Nanést oční linky nebylo úplně snadné a staří Egypťané si potrpěli na precizní provedení očních linek. Aby linka byla co nejpřesnější a hlavně rovná, používala se tyčinka, která pomáhala vytvořit pravidelnou linku jak na horních, tak na dolních víčkách.

V Egyptě byly v módě především tzv. kočičí oči. To znamená linky, které byly výrazné a směřovaly směrem ke spánkům, aby se výraz oka co nejvíce protáhl. 

Oční linky neboli khol nosili jak ženy, tak muži a důvodem bylo, že věřili, že linky mají magickou moc. Věřili však také v moci léčivou.

Mělo to důležitý praktický význam. Uhodnete jaký?

Hlavním léčivým prvkem, který jsme již zmínili, bylo olovo. Díky přídavku olova do kholu v podobě očních linek, se lidé zbavovali bakterií zachycených na kůži. Ačkoliv je dnes olovo známé spíše pro své škodlivé účinky, lidé ve starém Egyptě ho do kosmetiky přidávali zcela záměrně. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Staří Egypťané žili v přesvědčení, že právě olovo chrání jejich zrak před nejrůznějšími potížemi. Sami si kromě kholu, jež tento prvek obsahoval, také vyráběli olovnaté léky, které pak k léčbě očí používali. A nejen očí.

Olovem tedy léčili především klasické oční problémy, ale také například kruhy pod očima. A tak se kosmetika starých Egypťanů olovem doslova dmula. Vzhledem k tomu, že o jeho škodlivých účincích pravděpodobně neměli ani tušení, byla jejich víra v olovo takřka bezbřehá. 

Oční linky jako takové pak kromě estetického významu měly i význam praktický. Obyčejná černá linka lemující horní i spodní oční víčko totiž uměla odrážet sílu slunečních paprsků. Oslnění sluncem se díky ní stávalo lépe snesitelným. V zemi, kde slunce svítí o sto šest tak tato pomůcka byla jistě více než vítaná. 

Zdroje:

www.science.org

fashionhistory.fitnyc.edu

recipes.hypotheses.org