Lokalita Balamkú se rozkládá na ploše více než 50 hektarů a nachází se zde působivé pyramidové stavby, z nichž některé dosahují výšky až 15 metrů. Podívejte se na neuvěřitelné záběry:

Zdroj: Youtube

Překvapivý objev

Název Ocomtún, což v jazyce yucateckých Mayů znamená "kamenný sloup", byl zvolen kvůli množství válcovitých kamenných sloupů rozesetých po celém starobylém sídlišti. Předpokládá se, že tyto sloupy byly součástí vstupů do horních pater mayských staveb.

„Největším překvapením je, že lokalita se nachází na "poloostrově" na vyvýšeném místě, obklopeném rozsáhlými mokřady," řekl Šprajc. „Jeho monumentální jádro se rozkládá na ploše více než 50 hektarů a nachází se v něm různě velké stavby, včetně několika pyramidálních struktur vysokých přes 15 metrů."

Neprobádaná oblast se pomalu odkrývá

Výzkumný projekt s názvem Rozšíření archeologického panoramatu mayské centrální nížiny si klade za cíl osvětlit tuto z velké části neprobádanou oblast. Oblast se rozkládá v centrální části státu Campeche, na východě sousedí s biosférickou rezervací Calakmul a na severu s oblastí Chenes a zahrnuje přibližně 3 000 km2 neobydlené, džunglí porostlé půdy.

„Lokalita sloužila jako důležité centrum na regionální úrovni, pravděpodobně v klasickém období (250-1000 n. l.)," vysvětlil Šprajc. Povrchové sběry a sběry ze zkušebních jam přinesly keramické typy převážně z pozdně klasického období (600-800 n. l.), ale k přesnému určení sekvencí obsazení je zapotřebí dalších analýz.

Jihovýchodní část Ocomtúnu se pyšní třemi náměstími obklopenými velkolepými budovami a skupinami teras. Pozoruhodný je komplex situovaný mezi dvěma hlavními náměstími, který se skládá z nízkých a podlouhlých staveb uspořádaných do téměř soustředných kruhů, včetně hřiště na míčové hry.

K Ocomtúnu přiléhají další dříve objevené lokality jako Nadzcaan, vzdálený 36 km jihovýchodně, a Chactún, ležící 50 km jihovýchodně. Tyto lokality byly zaznamenané v rámci stejného projektu přibližně před deseti lety.

Podobnost není náhodná

Podle Šprajce mají prozkoumané struktury v okolí řeky La Rigueña podobné rysy jako Ocomtún, vyznačují se schodišti, monolitickými sloupy a absencí nápisů. Kromě toho byly objevené různé soubory staveb neznámého účelu, které se podobají těm, jež byly nalezené v jihovýchodním komplexu Ocomtún. Tyto stavby mohly sloužit jako tržiště nebo prostory pro komunitní rituály, což podtrhuje regionální odlišnost oblasti.

Nález v Ocomtúnu s jeho vysokými pyramidami a rozsáhlým architektonickým komplexem poskytuje cenné poznatky o starověké mayské civilizaci. S pokračováním průzkumného projektu prohloubí další výzkumy naše znalosti o tomto fascinujícím ztraceném městě a bohaté historii Mayské centrální nížiny.

Zdroje: www.iflscience.com, www.iflscience.com, inah.gob.mx