Starověké nádoby

Amfory jako nádoby k přepravě a skladování potravin začaly středomořské civilizace používat v době bronzové, zhruba před více než třemi tisíci lety. Znali je však již Egypťané, Řekové i Římané a Byzantinci. Pro různé výrobky se používaly amfory jiné velikosti a tvaru. Vysoké a útlé sloužily na víno nebo olej, do menších a baňatějších se dávaly potraviny, například sušené ryby nebo obiloviny. V úplně maličkých se uchovávaly parfémy. Známé jsou bohatě zdobené řecké amfory s výjevy z mytologie, sportovními i erotickými scénami. Některé nádoby byly také užívány jako pouhé dekorační předměty.

Radostný nález

Dvě velmi dobře zachovalé větší amfory a pár dalších střepů keramiky našli vojáci 126. teritoriální obrany u Oděsy v květnu letošního roku. Oděsa leží na pobřeží Černého moře a dnes je třetím nejlidnatějším městem Ukrajiny. Historie přítomnosti Řeků na území dnešní Ukrajiny je stará tisíce let. Na ukrajinském pobřeží Černého moře se v klasickém řeckém období nacházely řecké kolonie, které byly centrem obchodů a kultury. Jedna z nich, v místě, kde byly nalezeny vzácné amfory, se jmenovala Odessus a stala se později římskou osadou. Amfory pocházejí ze 4. až 5. st. př. n. l. Vojáci amfory a keramiku odnesli do Oděského archeologického muzea. Bohužel, současná situace na Ukrajině nedovoluje archeologům místo zdokumentovat a provést průzkum.

O to cennější

„… chráníme si svou historii,“ sdělila k nálezu, kromě jiného, novinářka Y. Suporovska pro místní media. Nález amfor je z hlediska historie nejen svědectvím dlouhodobé přítomnosti Řeků na pobřeží Černého moře, ale pro Ukrajinu nález o to cennější, že přibyl do muzejních sbírek v době, kdy bylo nenávratně zničeno kvůli řinčení zbraní i mnoho cenných památek ukrajinského kulturního dědictví. Oděské archeologické muzeum je nejstarším muzeem Ukrajiny s více než 170 tisíci exponáty. Tyto dvě amfory a pár keramických střepů vzhledem k současné pochmurné době a místu nálezu tak nabývají i další historické hodnoty.

Zdroje: https://www.artnews.com/art-news/news/ukrainian-soldiers-discover-archeological-treasures-while-digging-defenses-in-port-city-odessa-1234628795/
https://greekreporter.com/2022/05/17/ancient-greek-amphoras-discovered-ukraine-soldiers-dig-trenches/