Fanatické mládí

Syn Chorvatky a Slovince se narodil v Předlitavsku roku 1904. Otec Franz byl poručíkem v Rakousko-uherské armádě, ale protože nedokázal nastřádat dostatek peněz, aby mu bylo povoleno manželství, z armádní kavalérie odešel a stal se zaměstnancem pošty. O matce toho příliš známo není. V roce 1914 se odstěhovali do Cseklész (dnes slovenská obec Bernolákovo) a s počátkem Velké války narukoval zpátky do armády.

Odilo se už jako 10letý chlapec po vzoru otce přihlásil do vojenské školy, armáda ho tak doprovázela celé mládí až do roku 1922, kdy se stal členem NSDAP. O necelé desetiletí později se přidal do rakouské NSDAP. Za podporu nacismu měl pletky se zákonem a do roku 1935 se ve vězení ocitl celkem čtyřikrát. Nejdelší pobyt si zařídil vraždou židovského klenotníka, z cely ho po roce dostal Heinrich Himmler a vzal si ho pod svá křídla.

3 miliony vyhlazených Židů

Jeho fanatismus neznal hranic. Netajil se svou nenávistí k Židům, čímž si získal náklonnost nejdůležitějších lidí nacistického režimu a rychle šplhal po kariérním žebříčku. Stal se nacistickým šéfem Korutan a 24. května 1938 dokonce jmenován vídeňským gauleiterem. Moc mu však stoupla do hlavy až příliš a Globocnik začal zpronevěřovat peníze a násilím nutit dívky z vyšších tříd k sexuálním orgiím. Pozice gauleitera mu byla odebrána, ale jen aby od Himmlera dostal místo bližší jeho vášni – stal se vůdcem SS a policie v Lublinském distriktu, kde měl na starost likvidaci Židů převážně Varšavského ghetta a ghetta v Bělostoku. Himmlerovi za jmenování do funkce slíbil vyhlazení milionu Židů. Svůj slib nakonec trojnásobně překonal.

Závislost na alkoholu dokázala už tak krutého sadistu přeměnit v běsnící živel, jenž se nezastavil před ničím. Násilí páchal nejen na Židech a jiných vězních, ale i na vlastní jednotce; i sebemenší nesouhlas nebo křivý pohled stačil Globocnikovi k tomu, aby svého podřízeného potrestal, nebo dokonce zabil.

Hořký konec

S Himmlerem za zádech mu zločiny dlouho procházely. Krátce po vypuknutí druhé světové války se stal šéfem operace Reinhard. Během svého řádění si stihl uzmout majetek a hotovost ve výši 45 milionů amerických dolarů od zatčených Židů, z toho zpronevěřil 5 milionů dolarů. Část peněz šla na koupi alkoholu, převážně vodky, kterou si údajně denně dopřával v litrech. Nezřízená konzumace a s tím spojená krutost však dosáhla určité hranice, kterou nemohl ignorovat ani Himmler. Svého chráněnce poslal zpátky do rodného Terstu a přidělil mu funkci velitele policie a SS jaderského pobřeží. Doufal tak, že se Globocnik trochu umírní.

Na konci války utekl do hor u Klagenfurtu a několik týdnů se úspěšně vyhýbal zatčení. Osudným se mu stal 31. květen 1945; byl zajat britskou armádou a odveden k výslechům. Spojenci z něj ovšem žádné informace ani odpovědi nestihli vydolovat – Globocnik spáchal sebevraždu rozkousnutím ampulky s cyankáli.