Vědci podle DNA Čechů zjistili, odkud jsme opravdu přišli. Příběh o praotci Čechovi nesedí

Lenka Bělská | 31. 12. 2022

Říká se, že „Co Čech, to muzikant”. Také máme zlaté ručičky, rádi po přistání letadla tleskáme a milujeme ponožky v sandálech. Navíc jsme jediný národ v Evropě, který by si za největší osobnost naší historie i současnosti zvolil imaginární postavu. Jsme jednoduše hrdí Češi, Moravané a Slezané.

Ve škole jsme se navíc učili, že jsme Slované, což měla potvrzovat legenda o praotci Čechovi, jenž měl k hoře Říp putovat až z dalekého Charvátska, a náš jazyk se řadí mezi západoslovanské větve. Podle genetiků je náš původ mnohem komplikovanější.

​Pravda o praotci Čechovi: Byl to vrah a do Čech utekl před spravedlností
Magazín

​Pravda o praotci Čechovi: Byl to vrah a do Čech utekl před spravedlností

Hlavním důvodem je, že sídlíme v krajině, která není „srdcem Evropy” nazývána nadarmo. Kdokoli se chtěl dostat od severu na jih a ze západu na východ nebo opačně, vkročil i do našich končin. A často zde zanechal i svůj genom.

Mladí Evropané

„Jádro evropské populace bylo formováno zhruba před 40 až 24 tisíci lety před naším letopočtem, kdy se objevili mladopaleolitičtí lovci,” říká v pořadu Rozstřel vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Jaromír Beneš. „Ti měli mitochondriální skupinu U, jež je v Evropě zastoupena zhruba ve čtvrtině až třetině případů.”

Zdroj: Youtube

Definitivní zformování evropského genomu ale nastalo v době bronzové, zhruba mezi lety 2200 až 1500 před naším letopočtem. „Neolitické obyvatelstvo, které bylo kombinací původních lovců a sběračů a egejské populace, bylo smícháno s přistěhovalci pocházející z oblasti severně od Černého a Kaspického moře.“

Co se stane, až světová populace překročí 10 miliard lidí. Vědci mají katastrofický scénář
Magazín

Co se stane, až světová populace překročí 10 miliard lidí. Vědci mají katastrofický scénář

Podle vědce je důležité si uvědomit, že v rámci stěhování národů, migrace zemědělců nebo bojovných nájezdů nešlo nikdy o blokovou výměnu obyvatelstva, ale o postupné začleňování nových kolonizátorů do původní populace. 

Odkud přišli Češi?

A kdo jsou podle Beneše Češi, Moravané a Slezané? „Je to obyvatelstvo středo-východoevropské, jež naše území osidlovalo v době železné a bronzové, kdy se formovaly germánské kmeny a slovanský jazykový okruh,” vysvětluje. Naši předci měli přijít z polsko-ukrajinského prostoru severně od karpatského oblouku. 

Z dat České národní genografické databáze, která v roce 2018 otestovala 4500 Čechů, navíc vyplývá, že ryze slovanské geny měli tři z deseti dobrovolníků. 18 procent obyvatel Česka náleží k potomkům lovců mamutů, 35 procent má germánské geny a zbytek je mixem skupin, jež za posledních deset tisíc let prošly střední Evropou. 

Zdroj:

www.idnes.cz, www.irozhlas.cz, www.plus.rozhlas.cz

Tagy Česko Evropa Hora Říp Chorvatsko Kaspické moře lovec Praotec Čech Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Stěhování národů střední Evropa