Ve škole jsme se navíc učili, že jsme Slované, což měla potvrzovat legenda o praotci Čechovi, jenž měl k hoře Říp putovat až z dalekého Charvátska, a náš jazyk se řadí mezi západoslovanské větve. Podle genetiků je náš původ mnohem komplikovanější.

Hlavním důvodem je, že sídlíme v krajině, která není „srdcem Evropy” nazývána nadarmo. Kdokoli se chtěl dostat od severu na jih a ze západu na východ nebo opačně, vkročil i do našich končin. A často zde zanechal i svůj genom.

Mladí Evropané

„Jádro evropské populace bylo formováno zhruba před 40 až 24 tisíci lety před naším letopočtem, kdy se objevili mladopaleolitičtí lovci,” říká v pořadu Rozstřel vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Jaromír Beneš. „Ti měli mitochondriální skupinu U, jež je v Evropě zastoupena zhruba ve čtvrtině až třetině případů.”

Zdroj: Youtube

Definitivní zformování evropského genomu ale nastalo v době bronzové, zhruba mezi lety 2200 až 1500 před naším letopočtem. „Neolitické obyvatelstvo, které bylo kombinací původních lovců a sběračů a egejské populace, bylo smícháno s přistěhovalci pocházející z oblasti severně od Černého a Kaspického moře.“

Podle vědce je důležité si uvědomit, že v rámci stěhování národů, migrace zemědělců nebo bojovných nájezdů nešlo nikdy o blokovou výměnu obyvatelstva, ale o postupné začleňování nových kolonizátorů do původní populace. 

Odkud přišli Češi?

A kdo jsou podle Beneše Češi, Moravané a Slezané? „Je to obyvatelstvo středo-východoevropské, jež naše území osidlovalo v době železné a bronzové, kdy se formovaly germánské kmeny a slovanský jazykový okruh,” vysvětluje. Naši předci měli přijít z polsko-ukrajinského prostoru severně od karpatského oblouku. 

Z dat České národní genografické databáze, která v roce 2018 otestovala 4500 Čechů, navíc vyplývá, že ryze slovanské geny měli tři z deseti dobrovolníků. 18 procent obyvatel Česka náleží k potomkům lovců mamutů, 35 procent má germánské geny a zbytek je mixem skupin, jež za posledních deset tisíc let prošly střední Evropou. 

Zdroj:

www.idnes.cz, www.irozhlas.cz, www.plus.rozhlas.cz