Loď zůstala v téměř neporušeném stavu, její stěžně stále stojí, na palubě jsou otočná děla a části takeláže (soustava vybavení plachetnice, většinou složená ze stěžňů, ráhen, plachet, lanoví a příslušenství pro manipulaci s oplachtěním) jsou neporušené. Pozoruhodnou zachovalost lodi lze přičíst nedostatku kyslíku v mrazivých vodách, který odradil mořské tvory od poškození.

Neznámá objevena

Loď, která byla kvůli absenci historických záznamů pojmenovaná "Okänt Skepp" (švédsky "neznámá loď"), vzbudila zájem mezinárodních vědců, včetně týmu z univerzity v Southamptonu. Pomocí podvodní robotické technologie provedli další průzkum a pořídili podrobné snímky a videa lodi. Mezi vzácné nálezy patří přítomnost "neuvěřitelně vzácného" tendru, který by sloužil k přepravě členů posádky na břeh a zpět. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Výjimečně zachovalá loď

Námořní archeolog doktor Rodrigo Pacheco-Ruiz, odborník na průzkum a mapování mořského dna, se domnívá, že loď předchází známým historickým nálezům, jako je válečná loď Mars a Mary Rose Jindřicha VIII. Tvrdí, že výjimečné zachování lodi, přestože strávila půl tisíciletí na mořském dně, lze přičíst studeným, slaným vodám Baltského moře. Doktor Pacheco-Ruiz předpokládá, že loď představuje námořní technologii z doby, kdy působili Kryštof Kolumbus a Leonardo da Vinci. „Na hlavní palubě se stále nachází neuvěřitelně vzácný nález - člun, který sloužil k převozu posádky na loď a z ní, opřený o hlavní stěžeň. Je to opravdu úžasný pohled,“ dodává.

Pozoruhodný stav lodi, jejíž stěžně, kotvy a různé prvky jsou stále na svém místě, ji odlišuje od ostatních starověkých vraků nalezených v Baltském moři. Nález poskytuje jedinečnou příležitost k nahlédnutí do technik stavby lodí a námořních praktik v období renesance. Identita posádky a důvody potopení lodi však zůstávají záhadou.

Co stojí za její zkázou?

Ačkoli záď lodi utrpěla určité poškození, pravděpodobně způsobené korozí od slané vody, doktor Pacheco-Ruiz se domnívá, že loď nebyla cílem útoku. Namísto toho navrhuje různé možnosti, například opuštění lodi, nemoc posádky nebo postupné potopení v průběhu času.

Objev této neuvěřitelně zachovalé renesanční lodi byl vzhledem k jejímu historickému významu označen za "převratný". Zdůrazňuje význam spolupráce mezi univerzitami a komerčním sektorem při provádění takového výzkumu. Vrak lodi byl nalezen během průzkumů pro projekt plynovodu Nord Stream 2, což ukazuje hodnotu pokročilých technologií a vybavení při odhalování skrytých pokladů kulturního dědictví.

Zapíše se do historie

Objev výjimečně zachovalého vraku lodi z období renesance v Baltském moři zaujal vědce i historiky. Pozoruhodný stav lodi, včetně jejích stěžňů a různých neporušených prvků, poskytuje cenné okno do námořní historie té doby. Objev představuje vzrušující příležitost k odhalení záhad obklopujících mořeplavbu v době Kryštofa Kolumba a Leonarda da Vinciho.

A na závěr ještě jedno zajímavé video o 500 let starém baltském vraku:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.abicko.cz, en.wikipedia.org/wiki/Okant_Skepp, www.dailymail.co.uk, www.nytimes.com