Záhada střídá záhadu?

Podivuhodné Oko Sahary téměř pravidelného kruhového tvaru má průměr 40 až 45 kilometrů. Leží v saharské poušti v Mauretánii nedaleko města Quadane. První vědecké výzkumy před šedesáti, sedmdesáti lety připisovaly jeho vznik dopadu mimozemských těles, nejspíš meteoritu. Nenašly se však žádné „důkazy“, například roztavená hmota, minerály. Nakonec se tak nějak vědci shodli, že je „pozemského“ původu. Je to 100 milionů let starý dóm, který vzniknul po sopečné činnosti. Roztavené horniny začaly podléhat erozím a jednotlivé vrstvy se začaly propadat. Původ soustředných kruhů však objasněn nebyl. A ty, údajně jako průkazné stopy, vedou do hluboké minulosti až k Platónovi a vyspělé atlantské civilizaci, kterou pohltilo moře. Že je Sahara jen samý písek? Ale kdysi dávno nebyla. Tekly zde řeky a byly tu rozsáhlé vodní plochy.

Vše do sebe zapadá?

Většina vědců v existenci bájného kontinentu nevěří. To ale neznamená, že je jen legendou. Stále hodně lidí i odborníků doufá, že bude jednou objevena. Možná se po neznámé zaniklé civilizaci pátrá na špatných místech. Nepohltil ji Atlantik ani neleží pod Antarktidou, jak se mnozí domnívají. Ale je pohřbena v horkém písku, v podstatě všem na očích. Podle Platóna měřila 127 antických stádií, měla kruhový tvar. Míry i tvar odpovídají Oku Sahary. Na severu byly hory a kolem města tekly řeky. I na satelitních snímcích jsou vidět útvary, které připomínají hory i stopy po pradávných řekách. Jak řecký filosof napsal, byla zničena „během jediného dne a noci“, pohltily ji vlny. Dle vědeckých zkoumání v době kdy Atlantida zmizela, tedy někdy v roce 9 600 let př. n. l., se ví, že Země procházela obdobím velkých klimatických změn. Teoretici poukazují, že na satelitních snímcích jsou patrné stopy, které připomínají zkázu po obrovských vlnách tsunami. A co víc, Platón psal, že měla Atlantida soustředné prstence…

Zdroj: Youtube

Richat byl obýván

Bájná Atlantida a vyspělá civilizace možná skutečně leží pod Okem Sahary. Tam ale archeologové kopat nemůžou. Možná to není ono mytické místo, ale zcela jistě obýváno bylo, jak ukazují nedávné archeologické nálezy ve vnějším prstenci. Byly zde objeveny keramické střepy, hroty i kotvy lodí. Oko Sahary je tak nejen unikátním geologickým útvarem, ale i cenným archeologickým nalezištěm, které poskytuje pohled do našich dějin.

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, explorersweb.com