Rozporuplný příběh Olgy Hepnarové, nejhorší masové vražedkyně Československa

Veronika Lišková | 30. 6. 2019

V české historii je málo žen, jejichž činy jsou tak strašné, jako ty které spáchala Olga Hepnarová. Ani dnes, 45 let poté, co najela do lidí na třídě Obránců míru (dnes Milady Horákové), není stále jasné, co doopravdy vězelo za jejím nápadem zabít co možná nejvíce lidí. Mladá dvaadvacetiletá dívka se podle svého dopisu rozhodla pomstít společnosti za to, že z ní udělala otloukánka. Byla doopravdy v právu a společnost ji cíleně mučila? Nebo bylo za jejím činem něco jiného? Nešťastná láska? Nenávist k rodičům? Psychické potíže spojené se schizofrenií a paranoiou? 

Podle rodičů bylo doma vše v naprostém pořádku

Olga Hepnarová se narodila rodičům Antonínovi a Anně Hepnarovým, maminka byla zubařka, tatínek bankovní úředník. Zatímco matka byla velice uzavřená osoba a doma téměř nemluvila, otec nenašel pro děti příliš vlídného slova a jak se sám přiznal, Olgu občas potrestal za nevhodné chování. Olga, která jako dítě nijak nevybočovala z řady, se začala s pubertou měnit. Byla čím dál více uzavřená, zřejmě u ní počaly psychické problémy, pravděpodobně deprese a měla potíže se školní docházkou. Podle slov třídní učitelky nevycházela se spolužáky, a tak se rozhodla, že do školy zkrátka chodit nebude.

Reálný příběh Bonnie a Clyde: Žádná romantická láska, ale krutí, bezcitní vrazi
Publicistika

Reálný příběh Bonnie a Clyde: Žádná romantická láska, ale krutí, bezcitní vrazi

Jedním z důvodů jejích psychických potíží mohl být také fakt, že nechápala svou sexualitu. Od 17 let měla sexuální styky s muži i ženami. V sedmdesátých letech byla ale přístup k homosexualitě naprosto jiný než dnes, tehdejší společnost by ji jistojistě zavrhla, kdyby šla s pravdou ven. Což podle Olgy udělala stejně. Cítila se jako otloukánek, a to doslova a do písmene. Tvrdila, že ji na ulici nějací lidé bezdůvodně zbili a nikdo jí nepomohl. Několik let žila v chatce v Olešku, kde se podle slov její spoluvěženkyně scházela místní mládež a užívaly se tam omamné látky. Byla to pravda, nebo jen výplod mysli schizofreničky?

Problémy v rodině vedly ke žhářství

Po činu, který proběhl počátkem července 1973, byli přivedeni k výslechu Olžiny rodiče a sestra Eva Hepnarová. Všichni tři toho o své příbuzné řekli velmi málo. Podle matky určitě neměla žádné potíže ani se zdravím, natož s alkoholem, či drogami. Slovně svou dceru označila jako bezproblémovou, avšak velmi uzavřenou. Doma podle Anny Hepnarové panoval klid a pohoda. Jak se ale ukázalo, nebyla to tak úplně pravda. Olga se během vyšetřování svého činu přiznala ještě k tomu, že v srpnu 1970, tedy tři roky předtím, než najela autem do lidí, zapálila hosporádřskou usedlost, která patřila jejím rodičům. Důvod? Usedlost prý byla důvodem sporů o peníze mezi otcem a matkou.

Indický jogín už déle než 70 let nejí a nepije, vědci nedokáží jev vysvětlit
Magazín

Indický jogín už déle než 70 let nejí a nepije, vědci nedokáží jev vysvětlit

Rozloučila se se vším, co jí bylo drahé

O tom, že Olga byla citlivá dívka a ne bezemoční stvůra, značí i fakt, jak moc pro ni znamenaly její osobní věci a místa, kde trávila čas. Dojela se rozloučit s chatou v Olešku, shodila ze srázu své auto, které měla velice ráda, a den na to absolvovala zkoušku, aby dokázala, že umí ovládat konkrétní typ nákladního automobilu. Od té chvíle zbývaly jen hodiny do činu, který šokoval celou českou společnost a ještě i dnes nad ním zůstává rozum stát. Zůstala sedět na místě činu a ke všemu se přiznala. Dokonce s sebou měla sbalené oblečení a cigarety. Počítala s tím, že ji dopadnou. Co se stalo dívce, která se rozhodla takto jednat?

Bezcitná bestie, nebo přecitlivělá dívka?

Ačkoli na první pohled by se mohlo zdát, že činy Hepnarové, byly bezcitné, opak je pravděpodobně pravdou. Tak silně, jak podle svých slov nenáviděla, nejspíš dokázala i milovat. Dům, který byl předmětem sporů a zavinil hádky doma, nenáviděla tak silně, že ho zapálila, ačkoli uvnitř byla její sestra. Útoky společnosti, které dost možná vůbec nebyly mířené konkrétně na ni, si vzala velice osobně a cítila se být otloukánkem. Měla pocit, že ji každý chce jen uškodit a zranit na duši. Z jejích dochovaných citátů vyplývá, že se cítila zraněná a ublížená. Pomstu hledá jen člověk, kterého se emocionálně dotkly činy jiných lidí. Tak, jako tomu bylo v případě Olgy.

Pozoruhodný příběh lásky slovenské vězeňkyně a brutálního dozorce z Auschwitzu
Magazín

Pozoruhodný příběh lásky slovenské vězeňkyně a brutálního dozorce z Auschwitzu

Vše činila vědomě a s rozmyslem

V dopise, který poslala na redakcí Svobodného slova a Mladého světa, popsala, jak se cítila a jaké jsou důvody jejího činu. "Jsem zničený člověk. Člověk zničený lidmi. Mám tedy na vybranou: zabít sebe, nebo zabít druhé. A rozhoduji se takto: OPLATÍM SVÝM NENÁVISTNÍKŮM. Kdybych odešla jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné… Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Acta non verba," napsala do dopisu než se ve 13:30 odhodlala k činu a pozvala k němu kmotřičku smrt.

Plánů měla několik

Do skupiny asi 30 osob najela dívka ve vypůjčeném autě značky Praga RN. Jak později řekla při výslechu, svůj čin o několik minut odložila, protože, když jela kolem tramvajové zastávky poprvé, bylo tam podle ní málo lidí. Také dodala, že původně vymyslela hned několik plánů, jak zabít co možná nejvíc lidí. Původně plánovala vykolejení rychlíku, či odpálení výbušniny. Došlo jí ale, že to by bylo technicky velmi náročné a rozhodla se pro střelbu. Navštěvovala dokonce střelecký kroužek, ale obstarat si zbraň by bylo taktéž velice náročné.

Proces a odsouzení k smrti

Ačkoli její obhajoba byla postavena na počínající schizofrenii, Olga sama jakoukoli psychickou poruchu popírala. K činu se hrdě hlásila a prohlásila, že jediné, čeho lituje je, že nezabila více lidí a, že mezi mrtvými nejsou její rodiče. Spekulovalo se i o politickém motivu, tato spekulace byla ale rychle zavrhnuta. Téměř rok trvalo vyšetřování a soudy. V dubnu 1974 uznal soud Olgu vinnou z trestného činu vraždy a odsoudil ji k trestu smrti. Po odvolání byl čin překvalifikován na obecné ohrožení, ale trest zůstal stejný. Dne 12. 3. 1975 byla Olga Hepnarová v pankrácké věznici popravena oběšením. Je poslední ženou, která byla popravena na území Československa.