Mnohé schopnosti šimpanzů jsou na vyšší úrovni než lidské. Ale v něčem na nás nemají. Podívejte se například na toto video:

Zdroj: Youtube

Lidoopi a řeč

Snaha naučit lidoopi laboratorně komunikovat se datují již do 30. let 20. století, kdy se primatologové pokoušeli naučit opice znakové či symbolické jazyky. Zatímco jedna část vědců byla z výsledků nadšena, druhá část nebyla ohromena a považovala výsledky za pouhé „opičení“, nikoli za porozumění syntaxi, gramatice nebo struktuře věty. V tomto ohledu lidoopi nemohou dosáhnout jazykových znalostí vyšších než lidské batole.

Opice spolu sice komunikují mnoha různými způsoby, zejména pomocí smyslových signálů. Jedná se o primitivní jazyk, který lidé z velké části ztratili – o gesta, postoje a výrazy obličeje, ale i čichové signály, vzájemné doteky apod.

Jedním z nejdůležitějších zjištění je to, že opice žijí jen TEĎ a nejsou schopny rozlišovat mezi minulostí nebo plánovat budoucnost. Opice myslí a vyjadřují se v absolutní přítomnosti, i když spolu poměrně dobře komunikují.

Používání nástrojů

Šimpanzi jsou schopni používat nástroje. Často rozbíjejí ořechy kameny a dokáží jimi metat a vrhat, umějí používat a vyrábět kamenná kladiva. Proto existují i spory mezi vědci, zda šimpanzi dosáhli doby kamenné. Pokusy ukázaly, že i když šimpanzi dostanou všechny objekty, z nichž je možné sestrojit nástroj, neumějí si poradit. Šimpanzi nevědí, jak si nástroje vyrobit samostatně, a to ani tehdy, kdy měli možnost sledovat, jak to dělají lidé.

Šimpanzi a lidé

Šimpanzi jsou naši nejbližší příbuzní ze všech primátů. Sdílíme s nimi 98,8 % DNA. A ta zbývající 1,2 % musí obsahovat strašně moc bojových genů, protože rozzuřený dospělý šimpanz dokáže být brutální!

Pokud by se lidé někdy ocitli ve válce s lidoopy, šimpanzi by rozhodně byli vojáky v první linii. Kromě jiných lidoopů vedou šimpanzi dokonce i válku proti člověku. Doklady o tom jsou známy třeba z Ugandy nebo Konga, kde si šimpanzi vybírají ke svým útokům zejména děti. Jedno dvouleté dítě bylo uneseno šimpanzem, který mu poté, když jej lidé pronásledovali, utrhl ruku a vytrhl ledviny, takže dítě zemřelo cestou do nemocnice. Takový případ není ojedinělý, občas lidoopi děti i žerou. Šimpanzi se takto brání proti zabírání jejich území lidmi, což také poukazuje na jejich neobyčejnou inteligenci.

Průměrný samec šimpanze pak při váze 68 kilogramů a výšce 1,6 metru je asi 1,5krát silnější než průměrný člověk, a nebojí se těchto schopností hojně využívat. K jejich taktikám patří trhání lidského obličeje, skalpování, utržení rukou i mužské genitálie a dokáží se natolik rozzuřit, že je nutné je zastřelit. Jedinou záchranou před rozzuřeným šimpanzem je pak voda, protože jsou špatní plavci. Na rozzuřenou 180kilovou gorilu pak lépe platí přikrčit se, zůstat v klidu a nedívat se šelmě do očí.

Strategie na jedničku

Většina faktorů, jimiž měříme inteligenci, dokazuje, že jsme na tom lépe než opice. I přesto jsou primáti, zejména šimpanzi, superchytří a v mnoha dalších oblastech ukazují dokonce lepší výsledky než člověk. V Japonsku se dokonce objevil šimpanzí pár, matka a syn, kteří uměli počítat a naučili se rozeznávat číslice a jednoduše s nimi pracovat. Pár šimpanzů nakonec v soutěžích pravidelně porážel i proti nim stojící studenty. Studie dokázala, že šimpanzi mají mnohem lepší znalosti krátkodobé paměti pomocí mentálních snímků než my a stejně tak vynikají i ve strategických hrách. Vědci myslí, že jejich schopnosti možná vyvažují neschopnost primátů komunikovat verbální řečí.

Zajímavý test ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Boje a války

Proti šimpanzům mluví to, že jednou z činností, kterou často vykonávají, je vzájemný boj! Na druhou stranu jsou však schopni vyrábět a používat nástroje z trávy a větviček, systematicky loví, zabíjejí a jedí menší primáty, což vědce skutečně překvapilo.

Pokud jde o války, jsou šimpanzi skutečnými stratégy a své případné vítězství dokáže skupina opic i náležitě oslavit, je si ho tedy plně vědoma. Nebojí se ale ani svého protivníka zabít, a někdy jsou války mezi dvěma tlupami vedeny po celá léta. Při výzkumu, který provedla vědkyně Goodallová mezi volně žijícími šimpanzi pak docházelo k neobvyklé brutalitě, vraždám i únosům. Goodallová sama viděla, jak jeden lidoop pije krev z rány druhého či jak po sobě šimpanzi házejí kameny a jinak se brutálně napadají. Nakonec se ukázalo, že jejich válečné strategie se podobají válečným zvěrstvům páchaným člověkem, kde nechybí ani znásilňování, kanibalismus, mučení, nebo dokonce genocida!

Nejen že šimpanzi válčí mezi sebou, vedou i intenzivní válku třeba s gorilami, a dokonce s lidmi.

Zdroje:

www.adelaide.edu.au, gizmodo.com, listverse.com, www.ibtimes.com