Záhadný objev opičí lebky vědci nechápou a archeologie nad ním kroutí hlavou.

Opičí lebka z doby železné nalezená v Irsku zmátla vědce

Velká ohrada na vrcholu kopce Navan Fort je raně irským královským sídlem. Právě zde uskutečnili vědci za poslední roky řadu archeologických vykopávek. Ty, jak se zdá, odhalily řadu informací o jeho obyvatelích. Jedním z nejzáhadnějších nálezů je ale objev lebky barbarské opice.

Lebka byla objevena poblíž středu této pevnosti, jejíž součástí je mohyla a obřadní pohřebiště. Navan je považován za jednu z prvních staveb mladší doby železné, která mohla být obydlím vysoce postavených osob té doby. Otázkou zůstává, jak se tam tato opičí lebka mohla ocitnout?

Opičí lebka byla totiž datována radiokarbonem, a to do období 390-20 př. n. l.. Tedy období spadající do starší doby železné. Barbarské opice se ale v tomto období vyskytovaly hlavně na území severní Afriky. Na místech, která jsou od Irska na hony vzdálená.

Pokud by se tento primát do Irska přece jen dostal, znamenalo by to absolvovat poměrně dlouhou a na přežití náročnou cestu. Existují i další možnosti, že se s těmito exotickými zvířaty mohlo obchodovat. Mohla by tak přítomnost této lebky skutečně svědčit o existenci dálkových obchodních cest mezi Irskem a středomořským světem?

Podle klasických záznamů lidé jako domácí mazlíčky chovali zvířata všech možných druhů. I tak je tato teorie málo pravděpodobná a objev lebky barbarské opice na území Irska velkou neznámou.

Potvrzuje teorii, které nikdo nevěřil

Ačkoliv se pozůstatky barbarských opic ve velmi malém množství na několika archeologických nalezištích objevily, tento nález je stále zahalen tajemstvím.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Con Connor, arcidruid irského keltského druidského chrámu, ale přichází s novou teroií. Mohlo se jednat o rituální pohřeb. Ten má své kořeny ve starověkém Egyptě. Důkazem jsou i irské legendy, jež hovoří o spojení tohoto místa s egyptskou královskou rodinou.

Jako důkaz lze uvést nález kostry. Patřila patnáctiletému chlapci a byla uložena uprostřed Navanu v místní mohyle. Uhlíkové datování pak odhalilo stáří ostatků zhruba na 4 000 let. Kostra byla pohřbena s náhrdelníkem vyrobeným z fajánsových korálků. Typickým artefaktem egyptské výroby a designu.

Ačkoliv této teorii dlouho nikdo nepřikládal jakoukoliv váhu, protože se zdála být nepravděpodobná, možná je na čase ji přijmout za platnou. Lebka barbarské opice je tak důkazem, že legendy spojující tuto oblast se starověkým Egyptem, možná nebyly jen pouhými legendami.

Zdroje:

www.irishcentral.com

www.ancient-origins.net

en.wikipedia.org