Když se zadíváte na tuto kresbu, co vidíte? Jak ji váš mozek interpretuje? Jedná se o optickou iluzi. Tento druh vědeckých experimentů fascinuje lidi už po staletí. Existuje jich celá řada. My se dnes podíváme na iluzi pojmenovanou "Moje žena a tchyně", která je již více než sto let stará. Podívejte se na ni zde:

Zdroj: Youtube

Vidíte mladou, nebo starou?

Tato klasická iluze existuje již od počátku 20. století, kdy byla poprvé publikovaná v americkém humoristickém časopise Puck v roce 1915 kreslířem W. E. Hillem. Získala si popularitu a od 30. let 20. století se používá v psychologii a kognitivních vědách. Vědci ji tehdy usilovně zkoumali, aby zjistili, zda opravdu dokáže odhalit skutečný věk člověka.

Iluze "Moje žena a tchyně" je klasickým příkladem reverzibilní figury, což znamená, že ji lze vidět dvěma různými způsoby, podle toho, jak se na ni díváte. Iluze představuje pohled na ženu z profilu, kterou lze vidět buď jako mladou ženu, která se dívá kamsi do dáli, nebo jako starší ženu, která se dívá doleva. Mladá žena se dívá do dálky a na hlavě má velký klobouk. Naopak starší žena je vidět s hákovitým, tzv. orlím nosem, svraštělým čelem a šátkem kolem krku. Oba obrazy jsou přitom samy o sobě tak odlišné, že je těžké uvěřit, že pocházejí ze stejné kresby.

Je možné takto určit věk pozorovatele?

Výzkumu iluze "Moje žena a tchyně" se vědci věnují již opravdu dlouho. Zkouší zjistit, zdali lze podle ní skutečně určit věk člověka. Ve studii publikované v časopise Perception v roce 2007 vědci zjistili, že vnímání věku u této iluze je ovlivněno samotným věkem diváka.

Mladší diváci měli dle zkoumaného vzorku skutečně tendenci vidět nejprve mladou ženu, zatímco starší diváci naopak starší ženu. Studie také zjistila, že starší diváci častěji vnímali starší ženu jako ženu s větším nosem než mladší diváci, tedy že je jako první upoutal právě obrovský orlí nos. Zmíněná studie skutečně naznačuje, že iluze "Moje žena a tchyně" může alespoň do určité míry odhalit reálný věk osoby.

Neměli bychom ale nic brát doslovně, protože existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit vnímání iluze, včetně osvětlení, pozorovací vzdálenosti a individuálních rozdílů v kognitivním zpracování.

Iluze "Moje žena a tchyně" navzdory tomu, že byla vytvořená na počátku minulého století, lidi stále uchvacuje a fascinuje. I když její schopnost odhalit věk člověka – pozorovatele sice není spolehlivá, karikatura je hezkou ukázkou toho, jak lze náš mozek ovlivnit vizuálními podněty.

Zdroje: www.livescience.com, www.countryliving.com, en.wikipedia.org/wiki/My_Wife_and_My_Mother-in-Law