Iluze, známá jako "Ebbinghausova iluze", zahrnuje dva kruhy stejné velikosti obklopené kruhem menších kruhů. Okolní kruhy mohou způsobit, že se jeden z centrálních kruhů zdá být větší nebo menší, v závislosti na vzdálenosti mezi kruhy. Ve studii se děti s poruchou autistického spektra méně často nechaly oklamat iluzí a častěji přesně odhadly velikost středových kruhů.

Podívejte se sami – vidíte válec, nebo dvě roviny?

Zdroj: Youtube

Tento gif ve videu představuje optickou iluzi vytvořenou Marcem Turim a dalšími. Tato iluze by mohla pomoci diagnostikovat autismus. Černé a bílé tečky vypadají, jako by se otáčely ve sloupci, ale to, jak si pohyb vyložíte, by mohlo být klíčem k určení autismu během několika sekund.

Jak děti zpracovávají vizuální informace?

Vědci testovali skupinu 42 dětí s poruchou autistického spektra a kontrolní skupinu 42 typicky se vyvíjejících dětí ve věku od dvou do 16 let. Dětem ukázali sérii obrázků s Ebbinghausovou iluzí a požádali je, aby posoudily velikost středových kruhů. Studie zjistila, že děti s poruchou autistického spektra byly iluzí ovlivněny výrazně méně, a to i po odstranění ostatních vizuálních podnětů.

Výsledky naznačují, že Ebbinghausova iluze by mohla být použita jako jednoduchý a neinvazivní nástroj pro diagnostiku autismu u malých dětí. Výzkumníci se domnívají, že snížená náchylnost k iluzi může souviset s rozdíly ve způsobu, jakým děti s poruchou autistického spektra zpracovávají vizuální informace.

Jedná se jen o pomůcku, nikoli účinnou diagnostiku

Doktor Cosimo Urgesi, jeden z hlavních autorů studie, komentoval význam těchto zjištění: "Naše studie ukazuje, že jednoduchá vizuální iluze by mohla pomoci při včasné identifikaci autismu u malých dětí. To by mohlo vést k včasnější intervenci a lepším výsledkům u dětí s poruchou autistického spektra."

Vědci upozorňují, že Ebbinghausova iluze by se neměla používat jako samostatný diagnostický nástroj, ale spíše jako součást širšího posouzení vývoje dítěte. Upozorňují také, že test nemusí být účinný pro všechny děti s poruchou autistického spektra, protože někteří jedinci mohou mít odlišné schopnosti vizuálního zpracování.

Studie je v mnohé převratná

Navzdory těmto omezením by objev jednoduchého a neinvazivního nástroje pro diagnostiku autismu mohl mít důležité důsledky pro včasnou intervenci a léčbu. Díky identifikaci dětí s poruchou autistického spektra v raném věku mohou zdravotníci a pečovatelé poskytovat cílenou podporu a intervence, které pomohou zlepšit výsledky těchto dětí.

Studie z univerzity v Pise poskytuje nový slibný přístup k diagnostice autismu u malých dětí pomocí jednoduché vizuální iluze. I když je k plnému pochopení potenciálu tohoto nástroje zapotřebí dalšího výzkumu, představuje důležitý krok vpřed v našem chápání tohoto složitého stavu a způsobů, jakými můžeme děti s poruchou autistického spektra podporovat.

www.sciencealert.com, www.iflscience.com, elifesciences.org/articles/32399 - studie