Optické iluze nás vždy fascinovaly. Jsou výzvou pro náš mozek a nutí nás vidět věci, které tam nejsou. Jak známe z četných muzeí optických iluzí, náš zrak i mozek lze poměrně snadno ošálit. Někdy jsme až v úžasu, protože to, co skutečně vidíme, odporuje zdravému rozumu. Dostáváme se tak do rozporu. Ale od toho optické iluze jsou. A podobně je to i s touto na první pohled se rozpínající černou dírou.

Nedávno upoutala pozornost vědců i internetu nová optická iluze, díky níž mají lidé pocit, že padají do černé díry. Ve skutečnosti je to tak, že celý obrázek se vůbec nehýbe, je statický. Možná velké množství malých oválů kolem rozpohybuje obří černou díru uprostřed, ale při pohledu na ni je jasné, že nás zcela pohlcuje. Vědci se sami nechali slyšet, že lidé cítí "rostoucí pocit temnoty, jako by vstupovali do prostoru zbaveného světla".

A jaké je vysvětlení?

Věděli to už piráti

Nový optický klam je video vytvořené skupinou vědců z Rochesterské univerzity v New Yorku. Jmenuje se "Iluze pádu do černé díry" a má v divácích vyvolat pocit, že jsou vtahovaní právě do obří oválné a trochu děsivé černé díry uprostřed obrazu.

Iluzorní pohyb vpřed je pravděpodobně způsob, jak nás naše mysl připravuje na změnu prostředí, tedy na střídání světla a tmy. To už známe od pirátů, kteří nosili pásku přes oko ne proto, aby kryli jizvy, ale aby si na prudký přechod ze světla do tmy jejich oči zvykly lépe.

„Předvídáním přechodu a změny z jasu na tmu se totiž náš zrakový systém může rychleji přizpůsobit potenciálně nebezpečným podmínkám,“ domnívají se vědci v této studii. „Stejně jako prudké světlo může oslnit, ponoření do tmy je pravděpodobně riskantní při navigaci do potemnělého prostředí," píší autoři ve své nové práci.

Iluze rozpínající se černé díry

Černobílá kontrastní iluze na obrázku zahrnuje ve skutečnosti řadu pohyblivých obrazců, které vytvářejí dojem pulsujícího víru, což může u diváků vyvolat pocit dezorientace a ztráty kontroly. Zážitek, který se nám nabízí, je skutečně velmi realistický.

Na podobné téma bylo učiněno už pokusů více. První studie, která se věnovala této optické iluzi, zkoumala, jak barva díry a okolních bodů ovlivňuje naše psychické a fyziologické reakce. Účastníci experimentu se na obrazovce dívali na rozšiřující se díry různých barev, ale ukázalo se, že iluze je nejúčinnější, když je díra černá. Právě při kontrastu černé a bílé mělo 86 % účastníků pocit, že tma směřuje k nim. Navíc se ukázalo, že při pohledu na černou díru se podvědomě rozšiřují zorničky. Když byla díra bílá, zorničky se stáhly jen nepatrně. Pouze 14 procent lidí na iluzorní rozšiřování nereagovalo.

Na jiné video z podobné oblasti, ale tentokrát barevné, se podívejte zde. Ale pozor, mělo by vás uspat!

Zdroj: Youtube

Jak lidský mozek vnímá světlo

Pokus nám zřetelně vysvětlil, jak zornice reagují na světlo, a to i na iluzorní světlo, tedy ne skutečné. „Iluze rozšiřující se díry vyvolává odpovídající rozšíření zornice, jako by se to stalo, kdyby se tma skutečně zvětšila," říká psycholog Bruno Laeng s tím, že lidské oko se spíše přizpůsobuje vnímanému, a dokonce i představovanému světlu, nikoliv pouze fyzikální energii.

Odborníci si myslí, že když je centrální oblast nějakého obrazu černá, naše zornice nás pravděpodobně připravují na změnu jasu v blízké budoucnosti. Vizuální neuronová síť předpovídá, že se prostředí brzy změní, proto vytvoří iluzorní rozšíření směrem ven, takže se díra rozhýbe. To nám umožňuje i snazší orientaci ve tmě.

Autoři studie budou nyní studovat, zda dochází k podobnému efektu i u zvířat.

Efekt využitelný i v umění

Iluzi vytváří řada soustředných kruhů pohybujících a deformujících se způsobem, který simuluje rotaci černé díry. Když se divák zadívá a soustředí na střed víru, okolní kruhy se zdánlivě rozpínají a smršťují. Máme tak pocit, že jsme do víru vtahovaní.

Tento efekt se jmenuje iluze periferního unášení a často se používá v umění a designu k vytvoření dojmu pohybu a hloubky. Manipulací s vizuálními informacemi, které náš mozek přijímá, mohou iluzionisté vytvářet obrazy, které oklamou naši mysl, aby viděla věci, které tam ve skutečnosti nejsou.

Iluze pádu do černé díry má i jiné důsledky než jen to, že jde o skvělý trik na večírek. Poukazuje na schopnost našeho mozku vytvářet zážitky, které se zdají být skutečné, i když skutečné nejsou.

www.sciencealert.com, www.frontiersin.org, www.livescience.com, themindsjournal.com