Mozek se vyvinul tak, aby co nejrychleji vnímal komplexnost světa kolem nás. Informace, jež zachytíme zrakem, často zpracuje specifickým způsobem. K vyhodnocování situace totiž využívá zkušenosti a další smyslové vjemy. Stejný objekt proto dokážeme vidět různě.

Dima a Jonathan Roiserovi z University College London ale zjistili, že na pacienty se schizofrenií optické klamy nefungují. Provedli experiment se třinácti nemocnými a šestnácti zdravými jedinci, kterým ukázali 3D obrázky konkávních nebo konvexních tváří. Jejich mozkovou aktivitu měřili prostřednictvím fMRI skeneru.

Optické iluze

Výsledky vědce překvapily. Zdraví účastníci studie vnímali dutou masku jako normální obličej, zatímco schizofrenní osoby ji viděli v reálné podobě. Dokázali rozeznat její konvexní i konkávní část.

„Následně jsme data podrobili analýze s názvem dynamické kauzální modelování. Umožnila nám změřit, jaké oblasti mozku během úkolu interagovaly,” vysvětluje Jonathan Roiser. „Když se zdraví jedinci zaměřili na konkávní tváře, rozsvítila se jim frontoparietální síť. Ta je zapojena do přijímání informací z očí a jejich vnímání shora dolů. U pacientů s duševní poruchou k tomuto nedošlo.”

Odborníci si proto myslí, že když běžní jedinci vidí iluzi, která se jeví nejednoznačně, mozek ji začne zpracovávat na základě očekávání. Vystouplý obličej přemůže skutečnou a pro něj nepravděpodobnou vizuální informaci.

Maska Charlieho Chaplina

Pokus můžete zkusit i vy. Stačí se podívat na otáčející se masku slavného komika Charlieho Chaplina. Čím déle ji sledujete, tím víc vám dutá část může připadat jako obyčejný 3D obličej. Hra světla a stínu namodeluje vystouplý nos, obočí, vlasy, uši i rty.

Zdroj: Youtube

Zajímavostí je, že osoby se schizofrenií nejsou jediní, kteří vidí konkávní tvář. Pod vlivem alkoholu, drog nebo nahromaděných negativních emocí se dá iluze potlačit. 

www.discovermagazine.com, www.wired.com, www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov