Iluze motající hlavu

Optické iluze pracují s našimi smysly. Nutí oči dívat se a mozek zpracovat, co vidí. Jen ne vždy je vše tak, jak se na první pohled může zdát. Příkladem je i tato optická iluze. Duální smyčka zmátla nejednoho diváka. Co přesně vidíte vy?

Jakým směrem se podle vás točí vyobrazená smyčka? Za tímto optickým klamem stojí Frank Force. Americký designér videoher a úspěšný programátor. Force vytvořil něco, co se na první pohled zdá našim očim poměrně jednoduché, dát tomu však smysl už tak snadné není. 

Mozek člověka funguje na principu hledání smyslu. Ten se pak snaží dát i všem abstraktním podnětům. Ne všechny pohyby je ale schopný vnímat tak, jaké ve skutečnosti jsou. 

Optická iluze dvou os tak na mozek naléhá, aby ji chápal ve 3D. Přitom nejde o víc, než o dvourozměrný objekt. Na obrázku vidíte smyčku, když se soustředěně zadíváte, může vám připadat, že se otáčí. 

Někdo může vnímat toto otáčení ve směru hodinových ručiček, jiný opačně. Otáčivý pohyb si lze vysvětlit horizontálně nebo vertikálně. 

Pochopí jen málokdo

Ať už na vás ale pohyb působí jakkoli, je nutné si přiznat, že vás tento optický klam zcela pohltil. Jakýkoliv pohyb totiž probíhá jen ve vaší hlavě. Skutečnost vyobrazené animace je, že zde žádný pohyb nevzniká. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Objekt, který na obrázku je, smyčka, kterou vaše oko soustředěně pozoruje, jsou ve skutečnosti dvě smyčky, které jen mění jeden tvar za druhý. Přesto řadu lidí mate a je důkazem, jak mocně a efektivně optické iluze pracují s našimi smysly. 

Iluzi pohybu způsobují místa, kde se obě smyčky protínají. Podle Force je takových bodů přibližně 7. Právě místa, kde se smyčky překrývají, pak vytváří pocit otáčivého pohybu. 

Iluze dvou smyček je natolik důmyslná, že vyhrála 1. místo v soutěži optických iluzí roku 2019. Posuzovali ji ti nejlepší neurovědci a výzkumníci. Jejich úkolem bylo posoudit, jak moc je tato optická iluze složitá, a na které zvláštnosti lidského vnímání je schopná upozornit. 

Optická iluze dvou os skutečně potrápila nejednoho pozorovatele. Je důkazem, že mozek není tak flexibilní, jak jsme předpokládali a jediným řešením je ho neustále trénovat. 

Neural Correlate Society, která soutěž o nejlepší optickou iluzi roku 2019 pořádala, patří mezi neziskové organizace podporující vědecký výzkum nervových korelátů vnímání a celkového poznávání.

Zdroje: www.technology.org, thekidshouldseethis.com, illusionoftheyear.com