Indie je proslulá svými chrámy a dalšími pamětihodnostmi. Stará kultura po sobě zanechala skutečné klenoty a mnohé z nich k nám promlouvají dodnes. Zázračné výtvory nechávají v úžasu i cizince. Kromě klasických uměleckých děl zde však najdeme i jeden z nejstarších optických klamů na světě. Nalézá se v chrámu Airavatesvara, který spadá pod ochranu světového dědictví Unesco.

Býk a slon jsou v hinduistickém náboženství uctívaní, stejně jako krávy, opice, hadi, ryby a další. Všechna tato zvířata se hojně objevují v motivech indických chrámů.

Co vidíte, prozradí rysy vaší osobnosti

Objev této optické iluze je skutečně pozoruhodný," říká doktor Arvind Sharma, psycholog z University of British Columbia. „Poskytuje nám jedinečný vhled do způsobu, jakým lidé vnímají svět kolem sebe, a do různých osobnostních rysů, které jsou s tímto vnímáním spojené."

Co vidíte na tomto výjevu?

900 let stará socha zdobí hinduistický chrám Airavatesvara. Je zářným příkladem tzv. čolské architektury a zobrazuje mnohá pro Indy symbolická zvířata. Záleží ale na tom, z jakého úhlu se na sochu díváte.

Záleží na úhlu pohledu?

Je možné, že vidíte slona a býka se stejnou hlavou. Přitom obě zvířata mají v hinduismu obrovský náboženský význam. Slon neboli Airavat je uctívaný jako „dopravní prostředek" Indry, hinduistického boha nebes, býk tedy nandi je uctívaný jako „dopravní prostředek“ Šivy, jednoho z trojice hinduistických bohů.

Obraz datovaný do 12. století spojuje dohromady obě zvířata, kdy býčí rohy jsou zároveň sloním klem a býčí ucho je při pohledu z různých úhlů sloní tlamou. Oči se vždy dívají dopředu, nezáleží na úhlu, z něhož se díváte. Ač je výjev po této interpretaci jasný, přesto záleží na tom, kdo se na výjev dívá.

Lidé si totiž sochu vykládají různě.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Které zvíře vidíte jako první?

Vyzkoušejte si, zdali jako prvního vidíte býka nebo slona.

Pokud je to býk na levé straně sochy, pak je vaše povaha čestná, věrná, ale jste tvrdohlaví, divocí, silní a pozitivní.

Pokud naopak vidíte jako prvního slona, jste spojováni s klidem, laskavostí, respektem, věrností a inteligencí. Slon je v indickém náboženství spojovaný i se symbolem bohatství. Lidé, kteří vidí slona jako první, jsou považovaní za laskavé, pozorné a ohleduplné.

Obnovená popularita

Test osobnosti je mocným nástrojem pro sebepoznání," říká doktorka Sarah Ahmedová, psycholožka z Torontské univerzity. „Pochopením vlastních osobnostních rysů a charakteristik můžeme lépe porozumět sobě i svému okolí."

Test se stal populárním také na sociálních sítích, kde mnoho lidí sdílí své výsledky a diskutuje o svých interpretacích optického klamu.

Ačkoli se dodnes neví, co naši předkové při vyřezávání této sochy zamýšleli, pojetí nápadu vyřezat před 900 lety div takového věhlasu je mimořádné.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, unbelievablefactsblog.com, en.wikipedia.org/wiki/Airavatesvara_Temple