Hravá iluze

Nejúspěšnější Kitaokovou optickou iluzí jsou "Rotující hadi". Svou rotací vytváří iluzi pomalu se otáčejících tvarů. Tento efekt se objevuje i v dalších Kitaokových mysl ohýbajících obrazech, kde vytváří iluzi nekonečného otáčení.

Akiyoshi Kitaoka, profesor psychologie na Ritsumeikan University v Japonsku, je odborníkem v oblasti optických klamů. Kitaoka nedávno přišel s další hravou iluzí, která přivedla uživatele Twitteru k úžasu.

Optická iluze spočívá v pohybu čtverce po papíře, který zdánlivě mění barvy, jak klouže z jedné strany na druhou. Čtverec měnící barvu je příkladem iluze simultánního kontrastu. Tento jev se netýká barvy čtverce, ale spíše barvy pozadí, na kterém se nachází.

Vnímání barev je silně ovlivněné okolím. Pokud je čtverec umístěný na tmavém pozadí, náš mozek jej interpretuje jako světlejší barvu, zatímco čtverec umístěný na světlém pozadí se jeví jako tmavší.

Navzdory zdání se ale barva čtverce nemění. Iluzi vytváří rozdílná světlost na různých pozadích.

Akiyoshi Kitaoka je ve svém oboru skutečným mistrem. Jako profesor experimentální psychologie tráví čas zkoumáním záhad zrakového vnímání a optických klamů. Své nejúchvatnější příklady pak sdílí na Twitteru.

Dostane vás!

Kitaokova iluze se čtvercem, který zdánlivě mění barvu, vás dostane. Spočívá ve snaze mozku dát smysl vizuálním podnětům a zvýraznit objekty v měnících se světelných podmínkách. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V přírodě, kde hladina světla kolísá, musí náš zrakový systém identifikovat objekty různého druhu uprostřed měnícího se okolního světla. 

Kitaokovy iluze ukazují, jak mohou mechanismy našeho mozku pro vnímání 3D prostředí selhávat, když čelí 2D reprezentaci.Tyto iluze poukazují na složitost lidského vnímání. 

Podle Kitaoky jsou silně ovlivněné nabytými zkušenostmi, které zkreslují způsob, jakým náš mozek interpretuje vizuální podněty. K nesprávnému vnímání věcí dochází tehdy, když si náš mozek špatně vyloží nejpravděpodobnější zdroj podnětu, což vede ke kognitivním nesrovnalostem.

Zdroje: www.iflscience.com, www.insider.com, en.wikipedia.org