Kočka na schodech

Optická iluze kočky na schodech zahýbá s myslí každého z nás. O také mnohé odhalí. Právě perspektiva, s jakou budete kočku této optické iluze vnímat, vám prozradí, zdali jste optimista nebo pesimista. 

Stačí jen několik málo vteřin, abyste zjistili, jak vaše mysl bude reagovat. 

Jen malý okamžik postačí k tomu, abyste zjistili, kam podle vás kočka jde. Pro někoho to bude směrem nahoru, pro mnohé však vytvoří dojem, že schody schází. 

Na obrázku je kočka s vystrčenou tlapou a zvednutým ocasem. Kráčí po schodech. V závislosti na úhlu pohledu, s jakým budete na obrázek nahlížet, pak můžete vidět kočku jít buď dolů se světlem přicházejícím od stropu, nebo naopak kráčet směrem nahoru, kdy světlo za ní přichází od podlahy v přízemí.

Každý to může vnímat po svém. 

Ti, co vidí, jak kočka kráčí po schodech směrem dolů, si povětšinou všímají oblázkové struktury jednotlivých schodů a jakéhosi horního okraje, který by v opačném případě byl jen těžko viditelný. Předpokládají, že světlo, které má kočka v zádech, skutečně vychází ze stropu. 

Ti, co ale vidí kočku směřovat po schodech směrem nahoru, vnímají schody jako mozaikové dlaždice mající dřevěný okraj. Ti naopak vnímají světlo za kočkou vycházející z přízemí. 

V tomto pohledu tak divák hledí zezhora, jak se k němu kočka blíží. 

Prozradí, kdo jste

Odborníci se shodují, že právě perspektiva, s jakou lidé obrázek vnímají, vypovídá mnohé o jejich povaze. Lidé, kteří vnímají, že se kočka pohybuje odspoda směrem nahoru, mají podle odborníků pozitivní pohled na svět než ti, jež obrázek vnímají opačně.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Sklenici vody vidí vždy na půl plnou a každou životní událost vnímají jako způsob, jak růst a něco se naučit. 

Kočka stoupající vzhůru tak z jejich pojetí značí neustálou snahu stoupat výš, ač se život nachází v jakékoliv fázi. 

Lidé, kteří ale vnímají kočku jako sestupující směrem dolů, to mají přesně naopak. Sklenici vody vidí většinou na půl prázdnou a často je obklopuje všudypřítomná skepse. Takoví lidé nevěří v lepší zítřky. 

Nemají pocit, že se jim v životě daří a obecně jsou nedůvěřiví k ostatním. Za vším totiž vidí jen bolest a zklamání.

Optické iluze tak nejsou pouhým způsobem, jak trénovat svou mysl. Často mohou odhalit, kdo jsme a jak nahlížíme na svět kolem, abychom dostali impuls něco změnit.

nypost.com, www.the-sun.com, www.unilad.com