Optické iluze mohou být fascinující a zábavné a poskytují jedinečnou příležitost zkoumat způsoby, jakými náš mozek vnímá a interpretuje vizuální podněty. Mohou být také užitečným nástrojem pro studium vnímání a poznávání v oblasti psychologie.

Původ této iluze je nejasný, ale na internetu si získala velkou pozornost a mnoho lidí se snaží koně spatřit v rekordním čase. Někteří dokonce tvrdí, že iluze může odhalit aspekty osobnosti člověka podle toho, jak rychle koně vidí.

Na tomto obyčejném obrázku se skrývá i kůň. Vidíte ho?

Za jak dlouho uvidíte koně?

Abyste koně spatřili, musíte se na obrázek správně podívat, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Přestože se jedná o starou kresbu, je stále stejně obtížné vidět obě zvířata najednou. Žába vypadá, jako by seděla na zemi nebo na okraji rybníka. Když se ale pozorně podíváte na její tělo, začnete si všímat některých neobvyklých detailů. V místě, kde se žabí noha spojuje s tělem, si všimnete tmavé prohlubně, která vypadá téměř jako oko. A už vidíte koně – tedy lépe řečeno jen jeho hlavu.

Podle článku v New York Post mají ti, kteří jsou schopni vidět koně za méně než 10 sekund, tendenci být více orientovaní na detaily, analytičtí a mají silné schopnosti řešit problémy. Často jsou schopni zachytit jemné náznaky a vzorce, které by ostatní mohli přehlédnout.

Platnost těchto tvrzení je však sporná, protože neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že tento optický klam dokáže přesně změřit inteligenci nebo osobnostní rysy člověka.

Před několika lety se na internetu šířila podobná iluze, při níž bylo možné kresbu králíka považovat za kachnu v závislosti na tom, jak se na ni člověk díval. Tato iluze prý také testovala inteligenci člověka, ale opět pro toto tvrzení neexistuje žádný vědecký základ.

Jak funguje náš mozek?

V článku zveřejněném na serveru LittleThings kognitivní psycholožka Martina Grasnerová vysvětluje, že optické klamy, jako je tento, fungují tak, že využívají přirozenou tendenci mozku doplňovat chybějící informace. „Když se díváme na vizuální scénu, náš mozek automaticky doplňuje mezery a vytváří souvislý obraz, i když jsou informace, které jsme dostali, neúplné nebo nejednoznačné," říká.

V případě této konkrétní iluze je mozek schopný na základě předchozích znalostí a zkušeností s koňmi použít nejasné obrysy a tvary žáby k vytvoření obrazu koně. Ne každý mozek však interpretuje tento obraz stejným způsobem, a proto někteří lidé nemusí koně vůbec vidět nebo jim může trvat déle, než si ho všimnou.

Zdroje: littlethings.com, nypost.com, brainpages.org