Iluze, která spočívá v pohledu na vířící obraz modrých a zelených bodů, údajně odemyká nový odstín azurové barvy, který se ve viditelném spektru nevyskytuje. Vědecké poznatky o této iluzi však ukazují, že se nejedná o žádnou novou barvu, ale spíše o trik mozku. Jak tzv. "iluze pravé azurové barvy" funguje?

Jak naše oči zpracovávají barvy

Podle nedávného článku publikovaného v časopise IFLScience je iluze založená na konceptu barevné opozice, který se týká způsobu, jakým naše oči zpracovávají barevné informace. Naše oči obsahují specializované buňky zvané čípky, které jsou zodpovědné za detekci různých vlnových délek světla a vysílání signálů do mozku, které jsou interpretované jako barvy. V lidském oku existují tři typy čípků, z nichž každý je nejcitlivější na určitý rozsah vlnových délek: krátké (modré), střední (zelené) a dlouhé (červené).

Vidíte „novou“ azurovou?

K barevnému protikladu dochází, když se signály z těchto čípků vzájemně porovnávají a kontrastují, čímž vzniká vjem barvy, který se liší od jednotlivých přítomných vlnových délek světla. Například při současné stimulaci červených a zelených čípků mozek vnímá barvu, která je někde mezi nimi, například žlutou. Přitom malíři vědí, že smícháním zelené a červené by vznikla hnědá…

Virová iluze využívá tohoto jevu a předkládá divákovi obraz, který obsahuje body modré a zelené barvy uspořádané do vířivého vzoru. Když se divák na obrázek několik sekund dívá a pak odvrátí zrak, může spatřit barvu, která se jeví jako nová. Vidíte ji?

Zdroj: Youtube

Dívejte se alespoň 30 sekund na tečku uvnitř červeného kruhu a pak silně zavřete oči. Pokud jste postupovali správně, měli byste vidět zářící světle modrou kouli. Barva této koule je ve skutečnosti podle vědců pravá azurová.

Vysvětlení: Náš mozek

Jak však vysvětluje článek IFLScience, tato iluze žádnou novou barvu nevytváří. Místo toho mozek jednoduše vnímá barvu, která je výsledkem kontrastu mezi modrými a zelenými body. Když divák odvrátí zrak, následný obraz, který zůstane na sítnici, obsahuje komplementární barvy modré a zelené, které mozek interpretuje jako novou barvu.

Tento jev není jedinečný pro virovou iluzi, ale je běžný u mnoha optických klamů. Jak v článku vysvětluje doktor Michael Schirber, fyzik z Americké fyzikální společnosti: „Ve skutečnosti nejde o novou barvu, je to jen barva, kterou si mozek vytvořil z informací, které obdržel".

Pravdou také je, že většina televizních obrazovek, chytrých telefonů a počítačových monitorů není schopná tuto barvu vytvořit v jejím nejčistším smyslu. Ajay Kuriyan, oftalmolog a specialista na sítnici vysvětlil fenomén "následných obrazů" tak, že pokud se nějakou dobu díváme na nějakou barvu, čípkové buňky reagující na tuto barvu se na krátkou dobu stanou refrakterními, takže se stimulují jiné barevné čípkové buňky. To je princip, který pohání následný obraz."

Jak vznikla nová barva

Přestože tato iluze nevytváří skutečně novou barvu, je stále fascinujícím příkladem schopnosti mozku interpretovat a vytvářet vjemy z vizuálních informací. Jak uvádí článek IFLScience: „Je úžasné, že náš mozek dokáže z informací, které obdrží od našich očí, vytvořit něco zcela nového."

I když virová iluze ve skutečnosti nevytváří novou barvu, kterou naše oči nikdy předtím neviděly, přesto je úchvatnou ukázkou schopnosti mozku vytvářet vjemy z informací, které přijímá. S tím, jak se naše chápání vědeckých poznatků o optických iluzích vyvíjí, můžeme očekávat, že odhalíme ještě více fascinujících informací o fungování lidského mozku a způsobu, jakým vnímáme svět kolem nás.

Zdroje: www.iflscience.com, www.sciencealert.com, www.livescience.com, www.chem.purdue.edu, www.tiktok.com