Tato nová optická iluze zahýbala vědeckým světem. Za jak dlouho uvidíte barevné paprsky vy?

Jarouš M Komořanský | 5. 5. 2023

Iluze třpytivého třesku je nový optický klam, který nedávno zaujal vědecký svět. Tento fascinující jev vzniká, když mozek zpracovává kontrastní barvy černé a bílé specifickým způsobem, což způsobí, že se kolem obrazu objeví výbuch barevných paprsků. Za jak dlouho je uvidíte?

Iluzi poprvé objevil umělec Michael Karlovich, když vytvářel logo své společnosti. Umělec s praxí v neurovědách tuto kresbu vytvořil v roce 2019 a stala se logem jeho designérské společnosti.

Od té doby vznikla na téma této iluze řada studií.

Lidský mozek lze snadno oklamat

Recursia Studios.Iluze je vytvořena jednoduchým vzorem soustředných kol, jakoby propletenýchvěnců, na prostém bílém pozadí. Téměř každý, kdo se na kruhy podívá, uvidí jasné paprsky vycházející ze středu obrazce, jako když sluneční světlo proniká skrz mraky.
"Když jsem poprvé uviděl vytvořenou iluzi, okamžitě jsem měl tušení, že se dívám na efekt, který jsem nikdy předtím neviděl," řekl Karlovich. "Byl jsem příjemně překvapen, ale nakonec zmaten, jaký mechanismus by mohl být základem tohoto efektu. Iluze třpytivého třesku je neuvěřitelným příkladem toho, jak lze náš mozek snadno oklamat. Je fascinující vidět, jak něco tak jednoduchého, jako jsou kontrastní barvy, může vytvořit tak složitý a krásný efekt."

Člověk tyto neexistující paprsky vidí, protože mozek "spojuje body" mezi určitými body věnců.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Vyzkoušejte, za jak dlouho uvidíte paprsky

Chcete-li si vyzkoušet tuto iluzi, anglicky nazývanou Scintillating Starburst, potřebujete pouze obrazovku počítače a několik minut svého času. Stačí navštívit webovou stránku, kde je iluze umístěna, a upřeně se dívat na černobílý obrázek uprostřed obrazovky. Po několika vteřinách začnete vidět výbuch barevných paprsků vycházejících z obrázku.

Podle Pascala Wallische, psychologa a datového vědce, lze efekt vysvětlit tak, že každý věnec je tvořen dvojicí hvězdicových mnohoúhelníků, které jsou zase tvořeny dvěma navzájem se protínajícími sedmiúhelníky. Hvězdicové mnohoúhelníky jsou uspořádány tak, že při pohledu na ně lidé vidí průsečíky ve věncích jako "světlé body" nebo tečky na jejich obvodu, protože tyto body jsou nejtenčí částí věnců. Protože se tyto body jednotlivých věnců překrývají, mozek mezi nimi vytváří paprsky, přestože nedochází ke změně barvy pozadí.

Jakou barvu mají kolečka? Tato klasická optická iluze otřese vaší důvěrou v lidské smysly
Magazín

Jakou barvu mají kolečka? Tato klasická optická iluze otřese vaší důvěrou v lidské smysly

Jak iluze funguje?

Iluze funguje tak, že využívá způsob, jakým mozek zpracovává vizuální informace. Když jsou mozku předloženy kontrastní barvy, například černá a bílá, snaží se sladit rozdíly mezi nimi. V případě iluze třpytivého třesku mozek interpretuje bílé čáry jako "světlé" a černé pozadí jako "tmavé". To způsobuje, že mozek "vidí" výbuch barevných paprsků vycházejících z bílých čar.

Efekt však za poměrně krátkou dobu pomine.
Iluze třpytivého třesku vzbudila ve vědecké komunitě velký zájem a vědci se chtějí dozvědět více o tom, jak funguje a co nám může říci o schopnostech mozku zpracovávat vizuální informace.
Doktor Novick pak vidí v iluzi příležitost dozvědět se více o mozku a o tom, jak zpracovává vizuální informace. "Iluze třpytivého třesku je jen jedním z příkladů toho, jak lze mozek oklamat," říká. "Studiem těchto iluzí můžeme lépe porozumět tomu, jak mozek zpracovává vizuální informace, a jak můžeme tyto znalosti využít k vytvoření nových technologií a aplikací."

Hermanova mřížka: Podívejte se na záhadou optickou iluzi z roku 1870. Co dělá s vámi?
Magazín

Hermanova mřížka: Podívejte se na záhadou optickou iluzi z roku 1870. Co dělá s vámi?

"Naše předběžné pilotní experimenty s barvou naznačují, že nejdůležitější je, aby byl vysoký kontrast mezi barvou pozadí a barvou čar tvořících design," řekl Karlovich. "Čím vyšší je kontrast, tím silnější jsou paprsky."
Celkově je tato iluze příkladem, jak lze mozek snadno oklamat jednoduchými vizuálními podněty. Připomíná nám, že naše vnímání reality není vždy takové, jak se zdá, a že se o složitosti lidského mozku stále ještě můžeme mnoho dozvědět. Lidé, včetně vás, vidí při pohledu na černobílou grafiku oslnivé paprsky, které ve skutečnosti vůbec neexistují. 

Zdroje: www.livescience.com,  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34777780/ - studie, www.sciencedaily.com

Tagy optický klam věnec výbuch