Jaký máte postřeh

Optické iluze jsou skvělým nástrojem, jak zapojit naplno mozek a nenechat ho věřit všemu, co vidí oči. Příkladem je i náš obrázek. Jsou na něm vyobrazená dvě monstra. Pokud se dokážete orientovat v prostoru, zjistíte, jaké z nich je větší.

Naše optická iluze vychází z Ponzovy geometricko-optické iluze. Cílem je zjistit, jak lidská mysl posuzuje velikost objektu na základě jeho pozadí. 

Autorem Ponzovy geometricko-optické iluze je italský psycholog Mario Ponzo. Poprvé tuto iluzi použil, když přes dvojici sbíhajících se čar nakreslil dvě stejné čáry, podobné železničním kolejím. Horní z čar vypadala delší, protože lidská hlava interpretuje sbíhající strany jako rovnoběžné čáry vzdalující se do dálky. 

Ponzo k jejímu vysvětlení použil tzv. "hypotézu rámování". Říká, že rozdíl v odstupu horizontálních linií od rámujících sbíhajících se linií, může určovat velikost zkreslení.

Ponzovou optickou iluzí lze vysvětlit i iluzi Měsíce, kdy se objekty, které jsou daleko, zdají větší než objekty nad naší hlavou. 

Které monstrum je větší?

Jednou z iluzí, která vychází z Ponzovy geometricko-optické iluze, je také iluze monstra. Často se objevuje v učebnicích psychologie a na její rozluštění přijde jen 0,5 % lidí. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Iluze monstra není jednoduchá. Jsou na ní dvě různá monstra. Pokud váš zrak spočine na příšeře nahoře, budete vnímat příšeru dole jako výrazně menší. Na vás pak je, zda tomu uvěříte.

Optické iluze jsou koncipované tak, abychom uvěřili všemu, co vidí naše oči. Ne vždy však vidí obrázek takový, jaký ve skutečnosti je. I v tomto případě jde o pouhou iluzi, obě monstra jsou při tom stejně velká. 

Důvod, proč vnímáme horní monstrum větší a spodní menší je, že mozek automaticky obě příšery upraví tak, aby odpovídaly jasně definované perspektivě obrázku na pozadí.

Laicky řečeno to znamená, že mozek opravil to, co vidí tak, aby to následně vyhovovalo jeho vestavěnému modelu 3D světa.

Ponzova iluze byla využívaná také k vysvětlení hypotézy dvou proudů, tj. viděním pro vnímání a viděním pro jednání. Znamená to, že objekty na obrázcích nepodléhají pouze iluzi velikosti. Jsou dané i podle skutečné velikosti cílového objektu.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.jagranjosh.com, isle.hanover.edu