Síla optických iluzí

Tento optický klam mate velké množství lidí. Ať se snaží sebevíc, nemohou se rozhodnout, na kterou stranu se otáčí děsivá tvář ženy. Zdali je pohyb vedený doprava nebo naopak doleva. A který z nabízených směrů je vlastně ten správný? 

Odpověď rozhodně není jednoznačná. Vše se odvíjí od našeho mozku. Respektive od toho, jak je náš mozek schopný vnímat vizuální svět. Následně to určí, jakým směrem se otáčí obličej ženy a jak samotný obličej vnímáme. Někomu se může jevit normálně, zatímco jiní vidí tvář jako dutou. 

"Jsem jediný, kdo vidí, jak se točí zleva doprava a pak zprava doleva?" zněl jeden z komentářů pod videem, zatímco další poznamenal: "Právě jsem strávil 4 minuty sledováním tohoto videa a úplně jsem se v něm ztratil." 

Jaký směr je skutečný? 

Vzhledem k odpovědím, které se objevily pod videem, lze jen těžko soudit, jakým směrem se strašidelná ženská tvář skutečně otáčí. Většina uživatelů totiž vnímala oba možné směry. Tedy jak zleva doprava, tak zprava doleva. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Přesto má tato hádanka své řešení. V okamžiku, kdy tuto iluzi sledujeme, probíhají v našem mozku procesy kombinující nejen to, co vidíme, ale také to, o čem jsme celou dobu předpokládali, že vidět máme. 

Optický klam s dutou stranou masky odhaluje šokující pravdu o tom, jak je náš mozek propojený.

Na videu diváci nejčastěji vnímají zadní stranu masky stejně jako stranu zobrazující "normální" obličej. I to je důvodem, proč se nemohou rozhodnout, jakým směrem se tvář ženy otáčí. 

Pravdou však zůstává, že iluze je tak silná, že diváci nejsou schopní zadní "dutou" stranu tváře rozeznat. To je způsobeno tím, jak mozek každého z nás vnímá svět kolem sebe. 

Mozek zpracovává vše, co vidí, podle toho, co na základě předchozích zkušeností očekává. Z tohoto důvodu se mohou stíny a hloubka zadní strany masky zdát obtížně rozeznatelné. "Naše zpracování na základě předchozích zkušeností uchovává vzpomínky, které slouží jako zásobní modely," uvedl Danai Dima z lékařské univerzity v Hannoveru.

"Všechny modely v naší hlavě mají obličej vycházející ven, takže kdykoli vidíme obličej, předpokládáme, že vystupuje směrem ven," dodal Dima. Proto většina z nás vnímá obličej u obou stran stejně a stejným způsobem vnímá i obě strany pohybu. 

Výjimkou jsou lidé nacházející se pod vlivem alkoholu a drog nebo schizofrenici. Tito jedinci údajně vnímají druhou - dutou - stranu obličeje takovou, jaká skutečně je. Jejich smyslové a pojmové oblasti mozku jsou zapojené jinak.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.brainfacts.org, www.researchgate.net