Mladá žena, stará tchýně

Slavný malba karikaturisty Williama Ely Hilla z roku 1915 nabízí dva zcela odlišné obrazy. Záleží na úhlu pohledu a vaší perspektivě. Podle toho, jak se na obrázek díváte, můžete vidět mladou ženu nebo starou tchýni.

Pokud se zaměříte na módní klobouk, uvidíte pod ním hlavu mladé ženy, která odvrací svou tvář a hledí kamsi doprava. Pokud se ale soustředíte na její bradu, rázem uvidíte starou tchýni, dívající se před sebe lehce dolů, s šátkem přes hlavu.

Přepnete-li pozornost na starší ženu, uvidíte zcela jiný obraz. Hákovitý nos, smutné oči a ústa se svěšenými koutky.

Tento optický klam se stal klasickým příkladem, jak lze naši mysl snadno oklamat vizuálními podněty a jak lze stejný obraz interpretovat několika různými způsoby. Poukazuje také na to, jak může být vnímání ovlivněno zažitými představami a předsudky.

Mechanika iluze vychází ze způsobu, jakým mozek zpracovává vizuální informace. Náš vizuální systém je navržený tak, aby ze světa kolem nás získával význam, ale dělá to tak, že vytváří předpoklady a vyplňuje mezery na základě minulých zkušeností. V případě iluze "Moje žena a tchyně" může mozek vnímat buď mladou, nebo starší ženu v závislosti na tom, jak divák interpretuje linie a tvary na obrázku.

Síla optické iluze 

Vědci naznačují, že interpretace slavné iluze "Moje žena a tchyně" se může lišit v závislosti na věku diváka. Výzkumy zjistily, že mladší diváci častěji vidí mladou ženu, zatímco starší diváci spíše starou tchýni.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Důvodem odlišné interpretace je podle vědců to, co je dané věkové skupině více známé. U mladších diváků může pozornost zaujmout například módní klobouk, protože jim je známější. Oproti tomu starší diváci mohou svou pozornost zaměřit na šátek a výraznou bradu. 

Věk je však jen jedním z faktorů, jež mohou ovlivnit vnímání iluze, svou roli mohou hrát i další faktory, jako je kulturní prostředí a individuální rozdíly ve vizuálním vnímání.

William Ely Hill byl britský karikaturista, který tuto iluzi poprvé vytvořil pro humoristický časopis Puck. V té době byl známý svými humornými ilustracemi a karikaturami a toto dílo nebylo výjimkou. Název "Moje žena a tchyně" měl poukazovat na dvojznačnost obrázku a měnící se perspektivy diváka. Hill původně zamýšlel karikaturu jako odlehčený vtip, ale iluze si rychle získala popularitu a stala se senzací.

Právě dvojznačnost obrazu a měnící se perspektivy, které vytváří, z něj činí fascinující a náročné umělecké dílo. 

Zdroje: www.womansworld.com, en.wikipedia.org, editions.covecollective.org