Mění lidi v monstra

Příkladem je i naše děsivá optická iluze, která mění lidi v ohavná monstra. Klíčovou roli v tomto ohledu hraje samozřejmě zrak. Ten ovlivňuje nejen naše vnímání, ale celkově i chápání světa. Ať už se díváme na předměty přímo, nebo jen periferně, naše oči komunikují s mozkem. Cílem je vytvořit takovou vizuální informaci, která bude dávat smysl. 

Právě interakce očí a mozku může být v tomto ohledu poněkud matoucí. Jednou z takových iluzí je také "efekt zkreslení zábleskového obličeje". Tento optický klam je schopný měnit obyčejné lidské tváře v ohavná monstra, a to bez jakýchkoli digitálních úprav.

Abychom lépe pochopili, jak tato iluze funguje, vytvořil Dr. Steve Rathje video, které umístil na sociální platformu TikTok. Na videu je jasně vidět, jak celý efekt funguje. Na začátku se objeví dvě rovnoměrné fotografie hlavy, mezi kterými je umístěný křížek (znaménko "plus"). Poté jsou diváci vyzvaní, aby soustředili svůj pohled na křížek a obě tváře vnímali pouze periferním viděním.

Ve chvíli, kdy se obrazy střídají, dojde k něčemu mimořádnému. Na první pohled normální tváře se začnou deformovat a nabývat rysů podobných mimozemským. Rathje zdůraznil, že obrazy nebyly nijak upravené, přesto se při periferním vidění mění. Efekt zkreslení zábleskových tváří je ukázkou, jak náš mozek vyplňuje mezery tam, kde má k dispozici pouze omezené informace.

K zaznamenání efektu zkreslení zábleskových tváří došlo poprvé u vysokoškolského studenta. Ten si všiml, že ve chvíli, kdy rychle listuje mezi sérií tváří, vnímá je jako zkreslené. Následně to podnítilo výzkum, jehož cílem bylo odhalit záhadu tohoto jevu.

Míra zkreslení

Vědci zjistili, že míra deformace lidských tváří závisí na odlišnosti jednotlivých obličejů. Pokud některý z nich disponuje rysem, jež je výrazný, jako například velký nos, je míra deformace vyšší. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Abychom efektu zkreslení zábleskových tváří dosáhli, shodli se vědci na optimální rychlosti 4-5 obličejů za sekundu. Špatné zaostření očí při pohybu jednoho obrázku na druhý tento efekt posiluje. 

Vědci zjistili, že zařazením neutrální tváře po tváři, která se jeví jako zkreslená, dochází ke stejné deformaci jako u tváře předchozí. Efekt zkreslení zábleskového obličeje je subjektivní zkušenost, která je nezávislá na primárních funkcích našeho mozku při vnímání obličeje.

Přesné mechanismy, které tento efekt způsobují, je však i nadále nutné zkoumat. Faktory, které k němu jednoznačně přispívají, jsou nejistota periferního vidění, nedostatečná pozornost věnovaná nepřímým objektům a také efekt vizuálního zahlcení, během kterého se oči snaží interpretovat velké množství informací současně.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.yourtango.com, nypost.com