Pojem osobnost v sobě spojuje nejvyšší stupně psychologické složitosti v jádru každého z nás. Naše osobnosti jsou stálé i proměnlivé, obecné i specifické, jednoduché i složité. Obrázek, na němž jsou zachyceny různé odstíny hnědé, žluté, okrové a zelené barvy, zobrazuje hned několik detailně vyvedených zvířat. Jako první na obrázek upozornilo americké vydavatelství Your Tango. Tento optický klam má jednoduchý koncept - stačí se na obrázek podívat a říct, které zvíře vidíte jako první - a pak si níže přečíst, co to o vás vypovídá.

Zvířata se vzájemně překrývají, ale některá z nich jsou vidět rychleji než ostatní. Podle psychologů, kteří iluzi vytvořili, jsou na obrázku ukryta zvířata jako hřebec, kohout, krab, kudlanka nábožná, vlk, sokol, pes, motýl a holubice. Které zvíře poznáte jako první, vypovídá hodně o vaší osobnosti.

Které to je?

Jaké zvíře vidíš první, vypoví, jaký jsi

Psychologové naznačují, že zvířata, která spatříte jako první, mohou odhalit určité osobnostní rysy. Ačkoli tyto charakteristiky mohou být zajímavé, nemusí být nutně podložené vědeckými důkazy. Jak vysvětluje doktor Vaibhav Diwadkar, profesor psychiatrie a behaviorálních neurověd na Wayne State University, v rozhovoru pro National World: „Nemyslím si, že existují vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že existuje nějaká korelace jedna ku jedné mezi tím, které zvíře vidíte jako první, a určitým osobnostním rysem."

Proto to, co vidíte na obrázku níže, odhaluje základní aspekty toho, kdo jste.

Vidíte hřebce, kohouta nebo motýla?

Na obrázku se ukrývá hřebec, symbol životní síly, která nás žene za naší vášní. Hřebci jsou znamením rovnováhy mezi následováním své instinktivní povahy a krotkým a společensky vhodným chováním. Ti, kteří vidí hřebce jako první, pravděpodobně ztělesňují silnou sexuální energii s chutí po vzrušení.

Pokud jste si jako první všimli kohouta, jste někdo, kdo rád předvádí svou velikost. Jste velkorysí a spolehliví. Pro Číňany je kohout ztělesněním pěti ctností: občanské odpovědnosti, manželské věrnosti, odvahy, laskavosti a důvěry. Možná se rádi vytahujete, ale máte být na co hrdí.

Jestli jste si jako prvního všimli kraba, můžete být plachý a velmi citlivý člověk, který ale také rád zkoumá a moudře využívá čas o samotě pro svůj vlastní prospěch i prospěch druhých.

Ti, kteří jako první spatří kudlanku nábožnou, mají hlubokou potřebu klidu, míru a vyrovnanosti. Jsou to lidé, kteří byli zahlceni chaosem a hlukem venku do té míry, že jim nezbývá nic jiného než se naučit izolovat se od okolí, aby se vrátili do stavu vnitřního klidu. Jste také inteligentní a vnímaví v rychlém rozhodování, když je to nutné.

Vlci se lidem ukazují ve chvílích, kdy si potřebujeme uvědomit, že musíme občas naslouchat podnětům svého divokého vnitřního ducha. Pokud vás vlk zaujal, jste vysoce organizovaný jedinec, který chápe rovnováhu mezi harmonií a disciplínou. Jste schopni vytvářet rychlé a silné citové vazby, jste velmi inteligentní a udržujete si věrnou sociální a rodinnou síť. Naopak se můžete stát přísnými a soutěživými kvůli potřebě struktury a hranic.

Pokud jste prvního zahlédli psa, potřebujete si připomenout, že máte být laskaví, loajální a upřímní sami k sobě. Máte velkou schopnost milovat, jste věrní a oddaní, ale také divocí a nesobečtí. Kromě toho toužíte sloužit druhým a ze všeho, co říkáte a děláte, vyzařují láskyplné, jemné a ochranné vibrace.  

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ten, kdo vidí orla, se potřebuje znovu spojit se svou duchovní cestou a znovu naslouchat poselstvím svého srdce, aby si mohl otevřít dveře a přiblížit se svému cíli. Stojíte pevně na zemi a zůstáváte dostatečně blízko vody, abyste se dobře nasytili. Jste někdo, kdo je velmi schopný podnikat věci pro svůj vnitřní růst a zároveň zůstávat pevně usazený v každodenní realitě života.

Pokud jste jako prvního spatřili motýla, máte dar velmi dobře prožívat změny a těžíte ze všech svých zkušeností, dobrých i špatných. Přijímáte věci tak, jak se dějí, a rychle se přizpůsobujete. Jste flexibilní, ale mátě také velmi citlivou stránku.

Holubice je symbolem míru, takže pokud vás tento pták zaujal, víte, že někdy je nejlepším způsobem, jak dosáhnout svých cílů na tomto světě, roztáhnout křídla a věřit větru, že vás trvale ponese k lepším zítřkům. Vyzařuje z vás nevinnost, ale musíte si dávat pozor, abyste nedopustili, aby si ostatní mysleli, že vaši velkorysou povahu mohou jakkoli zneužít.

Uvolněte se a koukejte

Přesto je optický klam stále zábavnou a poutavou aktivitou, která může vyvolat konverzaci a podnítit lidi k zamyšlení nad vlastní osobností. Je to také skvělá připomínka síly vnímání a toho, jak nás náš mozek může někdy oklamat, když vidíme věci, které tam ve skutečnosti nejsou.

Pokud si chcete optický klam vyzkoušet, stačí se podívat na obrázek a zjistit, která zvířata dokážete rozpoznat jako první. Snažte se příliš nesoustředit na to, abyste našli všech devět zvířat, protože to může ve skutečnosti ztížit vidění některého z nich. Místo toho uvolněte oči a nechte svou mysl bloudit a nechte zvířata, aby se vám postupně odhalovala. Nepřemýšlejte nad tím, prostě se při pohledu na obrázek řiďte svým prvním instinktem.

Zdroje: www.nationalworld.com, www.santeplusmag.com,