Vyzkoušejte, jaký jste typ osobnosti. Iluze se skládá ze dvou tváří, z nichž každá má jiný výraz. Jedna tvář se zdá být šťastná, zatímco druhá smutná nebo neutrální. V závislosti na tom, jak se na tváře díváte, se však vaše vnímání může změnit. Někteří lidé vidí šťastnou tvář vlevo, zatímco jiní ji vidí vpravo.

Podle tvůrců této iluze může právě to, jak obě tváře vnímáte, odhalit, zda jste spíše racionální, nebo kreativní. Pokud vidíte šťastnou tvář vlevo, jste prý racionálnější a analytičtější. Pokud vidíte šťastnou tvář vpravo, jste prý kreativnější a intuitivnější.

Detailnější rozbor

Pokud si myslíte, že levá tvář vypadá šťastně, pak preferujete logiku a "máte velmi systematický a praktický přístup k životu, váš mozek převažuje nad srdcem." Pokud si myslíte, že pravá tvář vypadá šťastně, pak jste pravděpodobně mnohem uvolněnější, intuitivní, vnímaví a přemýšliví. Možná máte velmi bujnou fantazii, která se dokáže rozběhnout, rádi se vyjadřujete různými kreativními způsoby. 

Co nám tedy tato iluze říká o osobnosti?

Je důležité poznamenat, že iluze není vědecky ověřeným testem osobnosti a je třeba ji brát s rezervou. Nicméně vyvolává zajímavé otázky o tom, jak spolu mohou souviset vnímání a osobnost.

Někteří vědci naznačují, že mezi kreativitou a vnímáním může existovat souvislost. Například studie publikovaná v časopise Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts zjistila, že lidé, kteří dosáhli vyššího skóre v testu kreativity, častěji vnímali řadu nejednoznačných obrazců jako otevřené a mnohostranné, nikoli jako uzavřené a pevné.

Tváře obletěly internet

Optický klam, který se ptá, která tvář se vám zdá šťastnější, obletěl samozřejmě i internet. Obrázek, který sdílel uživatel TikToku @thesanzworld, ukazuje dva zrcadlové obrazy, na nichž je zobrazený obličej se zdviženým obočím a úsměvem. Populární video na sociálních sítích tvrdí, že přesně otestuje osobnost člověka, jen když na otázku upřímně odpovíte. I když není vědecky ověřeným testem osobnosti, vyvolává zajímavé otázky o vztahu mezi vnímáním a osobností. Možná se v našem vnímání skrývá víc, než se na první pohled zdá.

Jedna naše mozková hemisféra je dominantní vůči druhé polovině, což vede k odlišnému způsobu myšlení a vedlo k různým osobnostním rysům u různých jedinců. Říká se, že člověk s dominantní levou hemisférou je logičtější, analytičtější a objektivnější. Naproti tomu člověk s dominantní pravou hemisférou je intuitivnější, přemýšlivější a subjektivnější. 

Na osobnosti se samozřejmě podílí mnoho faktorů a vnímání je jen jedním z nich. Svou roli hrají i další faktory, jako je genetika, výchova a životní zkušenosti.

Zdroje: www.wionews.com, www.timesnownews.com, www.the-sun.com