Síla optických klamů

Význam porozumění sobě samému by nikdo z nás neměl podceňovat. Ne vždy je však jednoduché s přesností určit, kým jsme a jaký charakter je nám vlastní. Abychom na cestě za hlubokou introspekcí nemuseli strávit desítky hodin meditace na vrcholcích Himalájí, můžeme využít sílu optických iluzí. 

Za pomoci optických klamů nám k rozkrytí vrstev našeho nitra bude stačit pouhá minuta. Příkladem je i náš obrázek. Stačí se na něj soustředěně zadívat po dobu 60 vteřin a vybrat motiv, který se vám před očima zjeví jako první. Tušíte, který to bude? 

Na výběr máte ze dvou možností. Buď se vám před očima vyjeví dva stromy nebo spatříte ženu otočenou zády. V každém případě vám toto zjištění odhalí překvapivé aspekty vaší povahy. Nahlédněte do skrytých vlastností svého já a s přesností zjistíte, zdali jste spíše introvert nebo se řadíte mezi extroverty. 

Co vidíte? 

Pokud vaši pozornost okamžitě upoutají dva stromy, pravděpodobně ztělesňujete vlastnosti extroverta. Společenský život a seznamování se s novými lidmi jsou vaší silnou stránkou. Stejně jako větve stromu poskytují ochranný stín mnoha lidem, i vy čerpáte uspokojení z pomoci druhým. 

Poznej své pravé já za pomoci této optické iluze: 

Zdroj: Youtube

Vaše osobnost se vyznačuje ohleduplností, starostlivostí a velkorysostí, přičemž často dáváte přednost vztahům před osobními potřebami. Ačkoli je tato altruistická povaha chvályhodná, mohou nastat případy, kdy se ocitnete v přílišné závislosti a potřebujete rovnováhu. 

Vaše pozorovací schopnosti a rychlý smysl pro detail ostatní okouzlují a vzrušení z objevování a učení se novým věcem vám dává pocit naplnění. Dávejte si však pozor na přílišné analyzování situací.

Na druhou stranu, pokud váš pohled jako první zaujala žena otočená zády, přikláníte se spíše k introverzi. Jako introvert můžete příležitostně vyhledávat samotu a oddávat se snění. Vaše touhy jsou zakořeněné v pozitivitě a máte jedinečnou schopnost vcítit se do problémů druhých. 

Váš životní styl se vyznačuje tím, že se držíte v mezích svých možností a často se raději nepouštíte do neznámých nebo neobvyklých záležitostí. Máte strach vydat se po cestě, kterou neznáte a na které nevíte, co přesně čekat. 

I když si to možná nepřipouštíte, i ve vás existuje skrytá touha po pozornosti. Neustále vyhlížíte metaforickou bouři a životem se pohybujete s jistými obavami. Zkuste všechny pochyby pro jednou  pustit a začít životu více důvěřovat. 

Ačkoliv nás optické iluze plně nedefinují, rozhodně jsou způsobem, jak sami sebe lépe poznat, zjistit své klady a zapracovat na svých záporech. To je jediná cesta za lepší verzí sebe samých.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.timesnownews.com, www.knothouseyarns.com