Síla optických klamů

Nový psychologický test, který vzal TikTok doslova útokem, je schopný odhalit fungování vaší psychiky, pokud jde o srdeční záležitosti. Budete se divit, jak přesné to je.

Optický klam představuje poutavou výzvu pro každého, kdo je ochotný prozkoumat svou osobnost prostřednictvím jednoduchého obrázku. Vyzývá všechny, aby se na něj soustředěně zadívali, a to, co uvidí jako první, následně odhalí jejich přístup k lásce.  

Na výběr máte ze dvou možností. Můžete spatřit orla nebo se vám před očima mohou zjevit kovbojové. Ti, co jako první spatřili orla, mají s láskou trochu problém. Zamilovat se pro je pro ně složitým procesem. A když se to podaří, rychle se stávají citově závislými. 

Orel symbolizuje jedince, kteří si prošli nefunkčními vztahy, kde se jim nedostávalo mnoho náklonnosti, pozornosti ani citů. Ne vždy to však musely být vztahy partnerské. Svůj vliv má v tomto ohledu také rodina nebo kamarádi. 

Tito, mnohdy citově frustrovaní jedinci, mají sklony se ke každému novému partnerovi až příliš silně upínat a hledat v jeho existenci životní štěstí. To ale každý musí najít sám v sobě. To je lekce, kterou se každý z nich musí naučit. 

Co vidíte? 

Ti, co jako první spatřili orla, často postrádali podporu. Zejména ve chvílích, kdy věděli, že ji skutečně potřebují. V důsledku toho mají tendenci se obklopovat jen skutečnými přáteli, kterým zůstávají zarytě věrní po zbytek svého života. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jsou to lidé citliví na jakoukoli kritiku a posměch. Slova druhých je mohou velmi snadno zranit. 

"Problémem a nemilou komplikací pro ně může být také oddanost cestě, kterou se v životě rozhodli vydat. Ne vždy je naplňuje, přesto zůstávají, aby případně nikoho neranili.

Pokud jste jako první spatřili kovboje, jste člověk, který se do lásky a citových záležitostí vrhá po hlavě. Pokud něco cítíte, nebojíte se to vyjádřit. Jste citliví a empatičtí. Láska pro vás neznamená jen vztah, ale jakoukoli péči o druhé. 

Nešetříte úsilím, aby ti, jež jsou ve vaší nejtěsnější blízkosti, byli skutečně šťastní. Přesto si vedle sebe přejete někoho, kdo nebude sobecký a bude vám vše vracet stejným dílem. Vaší životní lekcí je naučit se zdravé rovnováze. Nemusíte každého milovat a plýtvat laskavostí, abyste byli dobrým člověkem. Tím jste i tak. Volte proto takové vztahy, ve kterých vám bude dobře. 

Zdroje: www.the-express.com, www.timesnownews.com, themindsjournal.com