Síla optických iluzí

Zatímco optické iluze jsou obvykle navržené tak, aby dokonale zpochybnily naše pozorovací schopnosti, náš psychologický obrázek má za cíl odhalit, zda jste ve svých sociálních interakcích spíše extroverti nebo introverti.

Tato zvláštní modrá optická iluze vyzývá každého, kdo ji spatří, aby se rozhodl, zda v obrázku nejprve vnímá žraloka nebo je v něm člověk. Podstatou této iluze je nepřemýšlet a nechat své podvěomí vybrat za nás. Vaše volba odhalí, jak jednáte. Zdali máte sklon k vysokému sebevědomí a asertivitě, nebo se spíše přikláníte k empatii a laskavosti.

Za touto iluzí stojí specialista na optické iluze @psychologylove100, který si již mnohokrát na sociálních sítích získal pozornost díky své schopnosti odhadnout osobnostní rysy. Komentáře nešetřily chválou: „Trefa do černého! Je až neuvěřitelné, jak je to přesné.“

Co vidíte?

Pokud jste jako první spatřili žraloka, jste sebevědomý a okouzlující jedinec. Jste známí tím, že vynikáte v jakékoliv společenské situaci.

Poznejte svou pravou podstatu s naší optickou iluzí: 

Zdroj: Youtube

Lidé vás vnímají jako přístupné a zároveň asertivní jedince. Bez námahy si vytváříte přátele všude tam, kde se objevíte. Svou asertivitu dáváte najevo především v konfliktech, kdy nemáte problém bez váhání sebevědomě vyjádřit svůj názor.

@psychologylove100 k tomu poznamenal: „Když vás poznáme, brzy zjistíme, že jste přímý člověk. Neváháte říct, co máte na srdci, aniž byste se zdržoval slov. Vaši upřímnost si někdy okolí vykládá špatně, ale na vás to má jen malý vliv.“

Na druhou stranu, pokud jste jako první spatřili člověka, jste empatický a dobrosrdečný jedinec. Lidé se na vás často obracejí s prosbou o radu a oceňují váš přirozený sklon pomáhat druhým. Ačkoli můžete být vůči novým známým poněkud plaší a introvertní, vaše vřelá a optimistická povaha se projeví, jakmile s nimi strávíte více času.

Jste známí svou pohodovou povahou, vyhýbáte se konfliktům a hádkám a k neshodám raději přistupujete s nadhledem. 

@psychologylove100 k tomu říká: „Pokud s vámi člověk, se kterým mluvíte, nesouhlasí, pak je to za vás zcela v pořádku. Do konfliktu se s ním nikdy nejdete. Nepatříte k lidem, kteří trvají na tom, že mají pravdu. Jedna z vašich životních manter zní, mlčeti zlato.“

Tato poutavá a zábavná optická iluze nabízí jedinečný způsob, jak se zamyslet nad svými sociálními sklony. 

papadpizza.com, www.msn.com, www.timesnownews.com