Síla optických klamů

Rozruch vyvolávající optickou iluzi sdílela specilistka na optické klamy Mia Yilin, jež se na své platformě pyšní impozantním počtem 457 000 sledujících.

Optická iluze Mii Yilin představuje zkreslené umělecké dílo se dvěma ústředními prvky: ženu s dítětem a postavu připomínající strom. Mia vyzvala své sledující, aby se rozhodli, který z těchto prvků upoutá jejich pozornost jako první. Právě to následně odhalí, zda máte sklon být přející nebo závistiví. 

Ti, kteří jako první spatřili ženu s dítětem, jsou podle Mii "super jemní lidé", kteří se pokud možno vyhýbají konfliktům. Podle Mii se takoví lidé málokdy rozčílí, s výjimkou případů, kdy brání své blízké.

To se jejich vztek stává nekontrolovatelným. Mia dále popisuje tyto jedince jako poháry plné laskavosti, kteří jsou mezi přátely velice oblíbení. Často přebírají roli rodičů, kteří pečují o všechny kolem. Pokud je potřeba podat pomocnou ruku, ihned odloží vše, jen aby pomohli.

Jací jste?

Naopak ti, kteří si jako první všimli postavy připomínající strom, mohou být označovaní za žárlivé jedince, kteří horko těžko bojují s úspěchem druhých. 

Poznejte sami sebe s naší optickou iluzí: 

Zdroj: Youtube

Mia však objasnila, že navzdory těmto pocitům se jedinci z této kategorie zdržují jednání, které by druhé mohlo shazovat. Jsou popisovaní jako společenští a jejich okolí je označujei společenskými motýly.

Tito lidé mají poměrně ambiciózní cíle, ale při jejich dosahování se potýkají s problémy. Pozoruhodné je, že tito jedinci se stávají důvěrníky svých vrstevníků, protože jsou považovaní za důvěryhodné a přístupné.

Ohlasy diváků byly pozitivní a mnozí vyjádřili údiv nad přesností Miiných analýz. Komentáře zúčastněných nadšeně potvrzovali shodu optického klamu s jejich vlastní osobností. Jeden ze zúčastněných napsal: "Viděl jsem dítě a ženu a je to tak strašně pravdivé," zatímco jiný uvedl: "Viděl jsem ženu a dítě... je to velmi přesné.".

Sice nelze s jistotou tvrdit, do jaké míry může optická iluze odhalit skryté osobnostní rysy, rozhodně ale přispívá k lepšímu sebepoznání. Navíc je zábavná. 

Zatímco někteří žasli nad přesností, jiní se ptali, jak toho Mia Yilin může zdánlivě tolik vědět o svém publiku.

nypost.com, timesofindia.indiatimes.com, www.thesun.co.uk