Ordály: Šílené středověké nespravedlivé soudy. Co rozhodovalo o vině, dnes vůbec nepochopíme

Tereza Malá | 26. 3. 2023

Ve středověké Evropě se spravedlnost často vykonávala prostřednictvím systému soudních procesů známých jako "ordeal". Tyto procesy byly založené na víře, že Bůh zasáhne a odhalí vinu či nevinu obviněného. Ve skutečnosti o osudu souzeného rozhodovala náhoda.

Dvěma nejběžnějšími formami zkoušky byly zkouška ohněm a zkouška vodou, přičemž v obou případech se věřilo, že jde o bohem posvěcené metody určení viny.

Oheň a voda rozhodovaly o vině hojně zejména v Anglii, ale i jiných zemích. Porotní řízení se objevilo až mnohem později a nesmyslné zkoušky předtím ukončily život a zpečetily osud mnoha lidí. Navíc když byla vina touto metodou potvrzena, ještě to nebylo vše. Objevují se četné případy, kdy byly „odsouzenému“ božím verdiktem například ještě vydloubnuty oči a zohaveny genitálie.

Doktor Will Eves však vidí v těchto nepochopitelných soudech i přesto smysl, když říká, že "plnily užitečnou společenskou funkci, jakkoli mohou znít jako hloupý způsob určování viny. Z pohledu 21. století je velmi snadné podívat se a říci, že to byla jen hloupost dřívějších lidí, ale to by bylo špatně - je v tom mnohem více nuancí," říká.

Bůh ochrání nevinné před žárem i utonutím

Zkouška ohněm spočívala v tom, že obviněný musel držet rozžhavené železo nebo chodit bosý po žhavém uhlí. Věřilo se, že Bůh ochrání nevinné před žárem a umožní jim vyváznout bez úhony, zatímco viníci budou spáleni a budou trpět za své hříchy. „Při soudu žhavým železem nešlo o to, zda železo způsobilo zranění, ale spíše o to, jak se zahojilo," říká Eves.

Podobně soud ve vodě spočíval v tom, že obviněný byl vhozený do vodní nádrže, často se svázanýma rukama a nohama. Pokud plaval, věřilo se, že je vinný, a pokud se potopil, byl nevinný. Tato víra vycházela z představy, že voda jako čistý živel nepřijme vinu nevinného a způsobí, že klesne ke dnu.

Jak vypadalo středověké vězení? Větší hrůzu si neumíme představit. Mladé ženy trpěly nejvíce
Magazín

Jak vypadalo středověké vězení? Větší hrůzu si neumíme představit. Mladé ženy trpěly nejvíce

Soudní proces v boji

Další možností byl proces bojem neboli bojová sázka - boj mezi obviněným a jeho žalobcem, který zavedli Normané v roce 1066. My jsme tuto metodu dokazování viny mohli vidět například i ve Hře o trůny.

Poměrně úsměvné je, že se podobného dokázání neviny dožadoval jeden muž ještě vloni, když chtěl bojem dokázat svou nevinu v procesu za řízení motorových vozidel. Soudci jeho odvolání zamítli a uložili mu pokutu.

Na další netradiční metody se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Přiznání bylo často vynucené

Ačkoli se tyto procesy mohou zdát podle moderních měřítek barbarské a nespravedlivé, v té době byly považované za legitimní způsob určení viny. Koncept zkoušek byl hluboce zakořeněný v náboženské víře, mnoho středověkých křesťanů považovalo tyto procesy za způsob, jak hledat boží zásah a spravedlnost.

Používání zkoušky však nebylo bez kontroverzí. Kritici tvrdili, že výsledky těchto procesů lze snadno zmanipulovat, neboť obviněný je nucený k přiznání nebo je před zkouškou podrobený fyzickému mučení, což může ovlivnit výsledky.

Vtipné záznamy ze středověkých rozvodových řízení. Muži to neměli lehké, bude vám jich líto
Magazín

Vtipné záznamy ze středověkých rozvodových řízení. Muži to neměli lehké, bude vám jich líto

Až třetina procesů dílem náhody

Kromě toho mohlo používání ortelů vést ke smrti nevinných osob, které nebyly schopné v procesech obstát. Navzdory této kritice se ordály nadále používaly v celé středověké Evropě a podle některých zdrojů se jimi rozhodovala až třetina všech soudních případů.

Postupem času začalo používání zkoušky ustupovat s tím, jak se právní systém stával sofistikovanějším a sekulárnějším. Vzestup obecného práva, které kladlo důraz na důkazy a rozumné úsudky, nakonec vedl k opuštění ortelů jako prostředku určování viny.

Vznik poroty

Ordály byly nakonec ukončené z popudu církve, když byl v roce 1215 vydaný dekret papežského koncilu, který určil, že kněží by se již neměli „soudů“ účastnit. Církev se domnívala, že je nevhodné žádat Boha o zásah, že se to podobá vyžadování zázraku.

Ordály vzaly definitivně za své, když 26. ledna 1219 vydal král Jindřich III. edikt a v Anglii se zrodil proces s malou porotou.

Dnes je používání soudu na základě zkoušky všeobecně považované za archaickou a nehumánní praxi. Přesto zůstává důležitou historickou kuriozitou, která umožňuje nahlédnout do středověkého myšlení a role, kterou náboženství hrálo při utváření právních systémů minulosti.

www.bbc.com, en.wikipedia.org/wiki/Trial_by_ordeal, www.mentalfloss.com, www.bbc.co.uk

Tagy Anglie Evropa Jindřich III. Černý